מבקשי מקלט ופליטים

הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

אילוסטרציהאילוסטרציה.
צילום: טל דהן, ACRI

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת

 עו"ד: מיכל תג'ר (קו לעובד), אלעד כהנא (התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב)

 

ביום 13.3.2017 הגישו שבעה מבקשות ומבקשי מקלט מאריתריאה וסודן, ושישה ארגוני זכויות אדם (קו לעובד, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, ורופאים לזכויות אדם – ישראל) עתירה נגד החוק המאפשר להפקיע חמישית משכרם של מבקשי מקלט, עד ליציאתם מישראל. העתירה הוגשה על ידי קו לעובד והקליניקה לזכויות פליטים בתל אביב.

לפי סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2014, שנחקק עוד בשנת 2014 אולם יחל ביום 1.5.2017, 20% משכרם החודשי של מבקשי מקלט יילקחו מהם מידי חודש לקרן ייעודית, שם יוחזק הסכום עד לעזיבתם את ישראל. מטרתו המוצהרת של החוק היא "לעודד" את יציאתם של מבקשי המקלט מישראל, תכלית שנמצאה כבר כפסולה בידי בית המשפט העליון.

לצד הסכום האמור יופקדו בקרן סכומי כסף בשווי 16% משכרם של מבקשי המקלט, שישולמו בידי מעסיקיהם, ויימסרו להם גם הם רק במועד היציאה – אולם בניכוי סכומים משמעותיים בגין מס (שאינו משולם על ידי ישראלים) וקנסות בגין "איחורים" במועד העזיבה.

בעתירה עומדים העותרים על הפגיעה בזכויות מבקשי המקלט לקניין, לקיום בכבוד ולשוויון. מדובר בפגיעה משמעותית בשכרם הנמוך ממילא של בנות ובני אחת האוכלוסיות החלשות ביותר בישראל, באופן שיותיר אותם ללא יכולת לקיים את עצמם ואת בני משפחותיהם, ושצפוי להוביל לקטסטרופה הומניטרית.

יחד עם העתירה הוגשה גם בקשה לקביעת דיון דחוף ולמתן צו ביניים, שיעכב את הכניסה לתוקף של חובת הניכוי משכר העובדים.

העתירה

בקשה לצו ביניים

 

קישורים:

אילן ליאור, ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"ץ נגד החוק המחייב מבקשי מקלט להפריש 20 אחוז משכרם, הארץ, 13.3.2017

פניית הארגונים לוועדת הפנים נגד הצעת החוק, ספטמבר 2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),הזכות לקניין,זכויות עובדים,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.