הזכות להפגין

הפגנות מול בתיהם של אנשי ציבור

אילוסטרציהאילוסטרציה. צילום: טל דהן

דף מידע מעודכן למאי 2017

גרסת הדפסה

 

הזכות להפגין או לקיים משמרת מחאה מול בית המגורים של איש ציבור טעונה רישיון רק במקרה שמתקיימים בה התנאים הרגילים שמצריכים לקבל אישור משטרתי להפגנה – כלומר אם מתקיימים כל שלושת התנאים הבאים:

  1. משתתפים בהפגנה 50 איש או יותר.
  2. ההפגנה נערכת תחת כיפת השמיים.
  3. ההפגנה כוללת תהלוכה או אסיפה כדי לשמוע נאום על נושא מדיני. החוק אינו מגדיר מהם "נאומים מדיניים", אולם בפסיקה נקבע כי הנפת שלטים, קריאת סיסמאות ושימוש במגפון אינם מהווים נאום בנושא מדיני.

משמרת מחאה שבה עומדים מפגינים עם שלטים או קוראים סיסמאות אינה טעונה רישיון, בלי קשר למספר המשתתפים בה.

יחד עם זאת, בשים לב להפרעה שנגרמת לפרטיות של איש הציבור, משפחתו ושכניו, היא כפופה למגבלות מיוחדות כמפורט להלן.

 
לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משנת 2003, המשטרה רשאית לסרב לתת רישיון להפגנה מול בית מגורים שאינו משמש כמוקד פעילותו הציבורית של איש הציבור. כשמתקיימת מול ביתו הפרטי של איש ציבור משמרת מחאה, שלא ניתן לה אישור, יכולה המשטרה להורות על פינויה תוך זמן קצר. משך הזמן ייקבע על פי מידת ההפרעה שמסבה המחאה לאנשים המתגוררים באזור (סעיף 12ה להנחית היועץ המשפטי לממשלה מס' 3.1200 בדבר חירות ההפגנה).

לאחרונה  (24.4.2017) דחה בג"ץ עתירה בעניין הפגנות ומשמרות מחאה מול מעון היועץ המשפטי לממשלה, וקבע כי "כעקרון יש לאפשר קיומן של הפגנה, תהלוכה, אסיפה, או משמרת מחאה מול או ליד מעונו הפרטי של איש ציבור, רק באותם מקרים שבהם לא קיימת אפשרות אפקטיבית להפגין מול המקום שבו הוא ממלא בדרך כלל את תפקידיו הציבוריים."

בית המשפט הוסיף וציין, כי ההבחנה בין נבחר או עובד ציבור בכיר לבין עובד ציבור זוטר רלבנטית לבחינת השאלה האמנם קיימת "חלופה אפקטיבית" להפגנה מול בית המגורים, ועל "היקף המגבלות של זמן, מקום ואופן שיוטלו, כגון המרחק מהבית הפרטי בו תותר הפגנה או משמרת מחאה."

קביעות אלו אינן חלות על מעון רשמי, כמו בית הנשיא או בית ראש הממשלה.

בהתאם לפרסומים, בעקבות פסיקת בג"ץ הנחה מפכ"ל המשטרה שלא לאפשר קיומן של הפגנות ומשמרות מחאה מול בתיהם הפרטיים של אנשי ציבור, אלא אם אין להם משרד מולו ניתן להפגין. ההנחיה עצמה לא פורסמה.

מכל מקום, בהתאם לדיווחים שמקבלת האגודה, נראה שהמשטרה מפרשת את פסיקת בג"ץ באופן מרחיק לכת ולעמדתנו חסר בסיס חוקי, בכך שהיא מונעת הפגנות או משמרות מחאה גם במרחק מאות מטרים מבתיהם של אנשי ציבור בכירים, דוגמת היועץ המשפטי לממשלה. האגודה עוקבת אחר ההתפתחויות ודף המידע יעודכן בהתאם.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,חופש הביטוי

סגור לתגובות.