הזכות לדיור – סגרגציה ואפליה

לכל אדם זכות לנגישות שווה לדיור וזכות שלא להיות מופלה בשל השתייכותו הקבוצתית או בשל צרכיו המיוחדים. האגודה לזכויות האזרח פועלת למגר כל סוג של אפליה בדיור, למנוע הקצאת מקרקעי ציבור לגורמים פרטיים שמפלים בשיווק יחידות הדיור, לבטל את מוסד ועדות הקבלה בישובים קהילתיים ולחשוף קריטריונים מפלים ולבטלם.

להרחבה

פרויקט "אפליה במבחן" לחשיפת מקרים של אפליה סמויה

אפליית המיעוט הערבי בתחום הדיור, התכנון והקרקעות

הזכות לדיור נאות – דף ראשי