Knesset

חקיקה

מזה שנים רבות שהאגודה לזכויות האזרח משמיעה את קול זכויות האדם בכנסת, בתהליך החקיקה ובדיון הציבורי המתקיים בה. האגודה עוקבת באופן שיטתי אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, ופועלת בכל שלבי תהליך החקיקה כדי לקדם זכויות-אדם או לצמצם פגיעה בלתי-מוצדקת ובלתי-סבירה בהן.
ב"מעקב החקיקה" שלפניכם מובא המידע הרב שנאסף תוך כדי מעורבותנו בהצעות החוק: הסברים נהירים על כל חוק ומטרותיו, מסמכי העמדה והמדיניות של האגודה ביחס להצעות החוק, סטאטוס עדכני של הצעת החוק, ומידע שימושי נוסף להבנת הליך החקיקה וההשלכות של הצעות החוק הנדונות.

זכויות האדם בכנסת – ידיעון שבועי

יוזמות אנטי-דמוקרטיות: הכל | סיכום מושב, מרץ 2016 | סיכום מושב, אוגוסט 2012

פעילות האגודה בכנסת – דף ראשי

 • "חוק הלאום"

  "חוק הלאום"

  18 בספטמבר 2017

  הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי בשנים האחרונות עלו כמה וכמה הצעות חוק המבקשות להגדיר בחוק … עוד

 • תיירות מרפא

  תיירות מרפא

  24 ביולי 2017

  הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017   הצעת החוק מבקשת להסדיר את הפעילות בתחום תיירות המרפא בבתי החולים בישראל. זהו צעד … עוד

 • הגבלת גישה לאתרי אינטרנט

  הגבלת גישה לאתרי אינטרנט

  18 ביולי 2017

  חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017 (הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, … עוד

 • שלילה של הטבת מס מארגונים מסוימים (סעיף 46א')

  שלילה של הטבת מס מארגונים מסוימים (סעיף 46א')

  15 במאי 2017

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל), התשע"ז-2017 – פ/3667/20    סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה … עוד

 • זכות העמידה

  זכות העמידה

  14 במאי 2017

  הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – הגבלת זכות העמידה) של חה"כ מכלוף מיקי זוהר ואחרים (פ/4123)   לפני שנים קבע בית … עוד