עדכונים אחרונים

2.12.2018

סינון תכנים באינטרנט; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; שקיפות בפעילותו של המשרד לנושאים אסטרטגיים; התעמרות בעבודה: עמדותינו בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

סינון תכנים באינטרנט 


הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סי...

21.10.2018

ייצוג מטעם המדינה בתביעות על הפליה; הסדרת בנייה בהתנחלויות; שירותי אונר"א ברושלים המזרחית; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; שקיפות בפעילותו של המשרד לעניינים אסטרטגיים.

בשבוע שעבר נפתח מושב החורף של הכ...

14.6.2018

תיירות מרפא; תשתיות המים בגדה המערבית; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; "חוק המואזין": עמדותינו בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם


תיירות מרפא

1. הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017; 2. הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו...

27.5.2018

הארכתו של "חוק האזרחות"; איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום; חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה; זכויות חייבים; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות: עמדותינו בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם:

 
 

הארכת "חוק האזרחות"


הארכת תוקף חוק האזר...

13.5.2018

"חוק החיפוש"; גביית חובות לרשויות המקומיות; "חוק הלאום"; פטור ממס על תרומות לארגונים (סעיף 46א): עמדותינו בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם


 
 "חוק החיפוש"


הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד...

Please reload

האגודה לזכויות האזרח

כל התגיות

Please reload

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו