Charidy2020header.jpg

משקיעים בעתיד שלנו

campaign-general_edited.jpg

זה הזמן שלכם להשקיע בעתיד טוב יותר למען כולנו.  

 

בעקבות מגפת הקורונה העולם כולו נקלע למשבר בריאותי וכלכלי גדול, אבל כאן בישראל אנחנו ניצבים גם בפני איום נוסף. איום על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק. 

 

היום ובימים הקרובים כל תרומה שלכם לאגודה תוכפל. כל שקל שתשקיעו באגודה יהפוך לשניים, וייתן לנו את הכוח והיכולת להמשיך ולהיאבק.

 

הצטרפו אלינו. יחד כוחנו יגדל. יחד נמשיך להגן על הדמוקרטיה, יחד נמנע אפליה, נגן על החירויות הבסיסיות שלנו ועל הזכות של כולנו לחיות בכבוד. 

 

כל תרומה היא תשובה לרדיפה ולסתימת הפיות. כל תרומה היא מענה לדיכוי, היא השקעה נבונה בעתיד שלנו ושל יקירינו.