top of page

מגן הדמוקרטיה

תודה שלקחת חלק במאבק על הדמוקרטיה!
להורדת המגן שלך יש למלא שם ושם משפחה וללחוץ על הכפתור:

המגן לא נמצא. אולי טעית בהקלדה?  אם ניסית שוב ולא הצלחת, אפשר לפנות אלינו במייל וננסה לעזור: taldahan@acri.org.il‏.

מצאנו! להורדה יש ללחוץ

bottom of page