הישגי האגודה

במהלך 41 שנות קיומה רשמה האגודה לזכויות האזרח שורה של הישגים מרשימים, שהפכו לאבני דרך במאבק על קידום זכויות האדם בישראל. בין הישגי האגודה (רבים מהם בשיתוף עם ארגונים עמיתים) – רשימה חלקית ולא ממצה:

חופש הביטוי

הזכות להליך הוגן וזכויות בהליך הפלילי

הזכות לחיי משפחה

הזכות לפרטיות

חופש המידע

חופש הדת והחופש מדת

חופש התנועה

זכויות חברתיות – כללי

זכויות עובדים ומובטלים

הזכות לבריאות

הזכות לדיור נאות

הזכות לשוויון

זכויות המיעוט הערבי

זכויות נשים

זכויות פליטים ומבקשי מקלט

זכויות מהגרי עבודה

זכויות תושבי ירושלים המזרחית

זכויות להט"ב

זכויות האדם בשטחים הכבושים

זכויות אדם ודמוקרטיה

וגם…

 

עזרו לנו להמשיך ולקדם זכויות, ולהשיג עוד הישגים רבים – הצטרפו אלינו!

 

 

חופש הביטוי

 

 

 

 

הזכות להליך הוגן וזכויות בהליך הפלילי

 

 • האגודה הייתה שותפה לחקיקת חוק המעצרים ב-1996, שיצר מהפכה בהגנה על זכויות חשודים ועצורים בכך שהגביל מאוד את עילות המעצר וקבע שאין להחזיק אדם במעצר עד להבאתו בפני שופט מעל ל-24 שעות, כמקובל במדינות מתוקנות.
 • במהלך השנים ייצגה האגודה עצירים כאשר לדעתה לא התקיימה עילת מעצר בעניינם, וייצגה מאות עצורים מינהליים בדיונים על הארכת מעצרם.
 • הפעלת קו חם לפניות אסירים וטיפול בתלונות על פגיעה בזכויות.
 • האגודה קיימה במהלך השנים מאות סדנאות במשטרה ובשירות בתי הסוהר, שבהן נעשה קישור של זכויות האדם לסביבתם האישית והמקצועית של הסוהרים והשוטרים.
 • האגודה מקיימת מעקב שוטף אחר הצעות חוק – כולל הגשת הערות, חוות דעת וניירות עמדה והשתתפות בדיוני ועדות הכנסת – כדי למנוע פגיעה בלתי מידתית בזכויות האדם של חשודים, נאשמים ומורשעים. בחלק מהמקרים מתקבלות הערותינו ומוכנסים שינויים משמעותיים בנוסח הצעות החוק.
 • ביטול איסור דראקוני שהוטל על הכנסת ספרים לבתי הכלא
 • חיוב שירות בתי הסוהר לספק מיטה לכל אסיר (2007)
 • מספר עתירות (בשיתוף עם ארגונים אחרים) שהביאו לעיגון זכותם של אסירים ועצורים להיפגש עם עורך דין (2004)
 • הפסקת הענשתו של אסיר ששבת רעב (2003)
 • פרסום דוח מעקב אחר יישום חוק המעצרים בידי המשטרה ובתי המשפט (2000)
 • השוואת תנאי המעצר של חיילים לאלה של אזרחים (1999)
 • ביטול כלל שאסר על עורך דין לקבל תיק של לקוח ללא הסכמת עורך דינו הקודם (1996)
 • הסדרת זכותם של אסירים להצביע בבחירות (1984)

 

 

הזכות לחיי משפחה

 

 

 

הזכות לפרטיות

 

 

 

חופש המידע

 

 

 

 

חופש הדת והחופש מדת

 

 

 

 

חופש התנועה

 

 

 

זכויות חברתיות – כללי

 

 

 

 

זכויות עובדים ומובטלים

 

 

 

 

הזכות לבריאות

 

 

 

 

הזכות לדיור נאות

 

 

 

 

הזכות לשוויון

 

 

 

 

זכויות המיעוט הערבי

 

 

 

 

זכויות נשים

 

 

 

 

זכויות פליטים ומבקשי מקלט

 

 

 

 

זכויות מהגרי עבודה

 

 

 

 

זכויות תושבי ירושלים המזרחית

 

 

 

 

זכויות להט"ב

 

 

 

 

זכויות האדם בשטחים הכבושים

 

 

 

 

זכויות אדם ודמוקרטיה

 

 

 

 

וגם:

 

 • קיום אלפי סדנאות, הרצאות והשתלמויות לקהלי יעד נבחרים, ומאות כנסים, ימי עיון ואירועי תרבות הפתוחים לקהל הרחב
 • הטמעת יום זכויות האדם במערכת החינוך
 • ציון שבוע זכויות האדם בכנסת מדי שנה, בדיונים מיוחדים במליאה ובוועדות
 • קיום מצעד זכויות האדם (החל מ-2009)
 • פרסום דוח שנתי מקיף וייחודי הסוקר את מצב זכויות האדם בישראל
 • פרויקט "ילדים מציירים זכויות אדם" במערכת החינוך הערבית (החל מ-2001)
 • קידום חוק להקמת רשות לפינוי מוקשים (2011)

 

וטיפול באינספור מקרים פרטניים, שבהם אולי לא יצרנו תקדימים, אבל עזרנו למי שפנו אלינו בבעיות כאובות במתן מידע, בהכוונה, וכשהיה צורך – גם במאבקים מול הרשויות או המעסיקים. עבור כל אחד ואחת מהם, ועבורנו באגודה לזכויות האזרח, ההישג ה"קטן" הוא עולם ומלואו.

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.