הזכות להפגין

לרסן את ההתנהלות הלא חוקית של המשטרה בטיפול במפגינים

צילום: חגי אלעדצילום: חגי אלעד

האגודה פנתה למפקד מחוז תל אביב במשטרה ולמח"ש בעקבות עדויות על אלימות שוטרים בהפגנת המחאה החברתית בתל אביב לפני כשבועיים


 
בעקבות הצטברות העדויות על אלימות שוטרים במהלך הפגנת המחאה החברתית בתל אביב לפני כשבועיים, ולקראת ההפגנה החברתית הצפויה בשבת, פנתה האגודה לזכויות האזרח אל מפקד מחוז תל אביב של המשטרה בקריאה להטמיע בקרב השוטרים את הוראות החוק והנהלים לטיפול במפגינות ובמפגינים. בפנייתה ציינה עו"ד טל חסין, מנהלת מערך פניות הציבור של האגודה, כי ניתוח עדויות רבות של מפגינים שהגיעו אל האגודה מלמד שוטרים הפעילו אלימות בלתי מוצדקת, הפגינו זלזול בנהלי המשטרה ועשו שימוש לרעה בסמכותם, שהתבטאה באיומי שווא במעצרים, בכבילה באזיקים בניגוד להוראות ובסירוב להזדהות. במקביל פנתה עו"ד שרונה אליהו חי מהאגודה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בבקשה לחקור את אירועי האלימות בהפגנה.

עו"ד טל חסין: "תפקידה של המשטרה בדמוקרטיה הוא להגן על חופש הביטוי ולאפשר אותו, אך מהמידע שהגיע אלינו עולה שהתנהלות המשטרה יוצרת את האפקט ההפוך – מרתיעה מפגינים שמבקשים לממש את זכותם החוקתית לחופש הביטוי מהשתתפות במחאה".

להלן פניות האגודה למפקד מחוז תל אביב במשטרה ולמפקד מח"ש. תשובת המשטרה – כאן, תשובת מח"ש – כאן.
 

 

31 במאי 2012

 

לכבוד
ניצב אהרן אקסול
מפקד מחוז תל אביב-יפו
משטרת ישראל
בפקס:
03-6802022

 

ד   ח   ו   ף

 

שלום רב,

 

הנדון: הטמעת החוקים והנהלים המסדירים את הטיפול  במפגינים

 

אנו פונים אליך בבקשה דחופה שתפעל להטמעתם של הוראות החוק והנהלים המסדירים את הטיפול המשטרתי במפגינים ובהפגנות בקרב שוטרי מחוז תל אביב, וזאת בשל הצטברות עדויות מהפגנת ה-12 במאי בכיכר רבין, המלמדות על הפרתם השיטתית במהלכה. מניתוח עדויות שהגיעו לידינו עולה, בין היתר, כי שוטרים נהגו באלימות כלפי מפגינים, איימו במעצר בחוסר סמכות, אזקו פעילים שלא בהתאם להוראות החוק וסירבו להזדהות. ככלל, נקטה המשטרה בהפגנה זו באמצעים בלתי מידתיים אשר לא הלמו את מאפייניה, ונדרשות הנחיות מפורשות ודחופות על מנת שהתנהלות זו לא תחזור על עצמה בהפגנת המחאה החברתית הצפויה להתקיים בתל אביב במוצאי שבת הקרובה, ובהפגנות שיתקיימו בהמשך הקיץ.

להלן ניתוח ממצאי עדויות המפגינים:

 

שימוש בלתי סביר בכוח

1. הפעלת כוח כלפי מפגינים, אף במצבים של הפרות סדר, חייב להיות סביר ומידתי ומוגבל להשגת המטרה בגינה הופעל (ס' 3.ד.1 לנוהל המשטרה מס' 90.221.012 "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות"). הוראות מפורשות אלה אינן מתיישבות עם עדויות המפגינים על אלימות רבה ובלתי מידתית שהופנתה לעברם, בנסיבות שלא הצדיקו זאת. כך, למשל מספר אחד המפגינים:

"…. שני שוטרים אחזו בי אחד בכל יד, סובבו את ידי מאחורי הגב, אזקו אותי…, דחפו את גבי ואת ראשי מטה וגררו אותי תוך הפעלת כוח פיזי רב… לאורך כל הזמן אמרתי להם 'אני לא מתנגד, אל תפעילו אלימות', אך הם המשיכו להפעיל כנגדי כוח רב ודחפו את ראשי וגבי לעבר הרצפה וגרמו לי לכאב רב… במשך יומיים שכבתי במיטה עם כאבי גב איומים".

מפגין נוסף העיד, כי בשעה שעמד על אי תנועה וצילם שוטרים המפעילים אלימות כלפי מפגינים שעמדו על הכביש, "קצין המשטרה החליט פשוט לתפוס אותי ולזרוק אותי לכביש… למרות שהבהרתי לו שאני אחצה את הכביש לכיוון השני (הרחק מההמון), ואז הוא שוב זרק אותי למדרכה ממול… האשה שהוא הטיח אותי בה עפה מהמכה עם הפנים על הכביש".

 

מעצר שלא על פי הוראות החוק

2. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 קובע, כי  שוטר המבצע מעצר חייב להזדהות, להודיע לאדם שהוא עצור ולידע אותו על סיבת המעצר (ס' 24(א) לחוק). מהעדויות שהגיעו לאגודה עולה כי שוטרים שביצעו מעצרים סירבו להזדהות, לא יידעו את הפעילים שהם עצורים, והגורם למעצרם נמסר להם רק כאשר הגיעו לחקירה בתחנת משטרת גלילות, זמן רב לאחר ביצוע המעצר עצמו. כך, למשל, סיפר מפגין כי הוא הבין שהוא עצור ולא מעוכב רק כאשר הוא שאל את השוטר האם הוא עצור, והשוטר השיב: "מה נראה לך? אתה באזיקים".  

 

איומי שווא במעצר

3. תופעה נוספת וחמורה שנלמדת מעדויות המפגינים היא הקלות הבלתי נסבלת שבה מאיימים שוטרים במעצר במטרה להרתיע מפגינים ופעילים אחרים. כך לדוגמא עולה מאחת התלונות, כי בשעה שפעיל צילם שוטר סמוי במהלך ההפגנה פנה אליו שוטר נוסף, והודיע לו כי במידה ולא יפסיק לצלם הוא יעצור אותו. ומפגין אחר העיד:

"כאשר ביקשתי לחצות את הכביש במעבר חציה ובאור ירוק הדפו אותי שוטרי יס"מ, כשאמרתי שזכותי לחצות בירוק ניגש שוטר והלם בבטני… לאחר מכן איים שיתקוף את אבי שהתקומם על התקיפה ואיים שישים אותי במעצר".

בשני המקרים המתוארים, כמו במקרים רבים נוספים, עשו השוטרים שימוש לרעה בסמכותם, תוך איומי סרק.

 

כבילת עצור במקום ציבורי ואופן הכבילה

4.  העדויות שבידינו מצביעות אף על כך ששוטרים אזקו מפגינים למרות שאלה לא ניסו להימלט ושיתפו עמם פעולה, וזאת תוך חריגה בוטה מנורמות מפורשות הקובעות מתי ניתן לכבול אדם במרחב הציבורי וכיצד יש לעשות זאת, המעוגנות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו-1966 (ס' 9א) ובפקודת המט"אר 12.03.04.  אם לא די בכך, שוטרים בחרו לאזוק את המפגינים כשידיהם מאחורי גבם – אופן איזוק כואב ומשפיל, והקשה באופני הכבילה המדורגים מהקל אל הכבד בפקודות המטא"ר (12.03.04), וזאת בנסיבות שאינן מצדיקות זאת.

5. מהאמור לעיל עולה, כי בהפגת ה-12 במאי בתל אביב הפעילו שוטרים אלימות רבה ללא כל הצדקה כלפי מפגינים, השתמשו באמצעים בלתי מידתיים לטיפול בהפרות סדר ובמפגינים לא אלימים והפרו את הוראות החוק והנהלים המסדירים את הטיפול במפגינים. גם כלי התקשורת דיווחו על שימוש מופרז בכוח כלפי מפגינים בהפגנה זו (ר' כתבת חדשות ערוץ 2 מיום 15.5.12 וכן כתבה ב"הארץ" מאותו יום).

6.  להתנהלות זו של המשטרה יש אפקט מצנן ומרתיע על פעילים חברתיים, וכבר הגיעו לאזנינו עדויות לפיהן חוששים פעילים מלממש את זכותם החוקתית לחופש הביטוי והמחאה מחשש שייעצרו או יחוו אלימות משטרתית. נראה כי קיץ זה, כמו הקיץ הקודם לו, יתאפיין בריבוי הפגנות ופעולות מחאה של פעילים חברתיים ואזרחים המבקשים למחות, בין היתר,  על מדיניותה החברתית-כלכלית של הממשלה. אשר על כן, ולנוכח העדויות המטרידות שפרשנו בפניך, נבקשך להנחות את שוטרי מחוז תל אביב לאמץ מדיניות ודפוסי פעולה שמגשימים את מטרות המשטרה בחברה דמוקרטית, כך שיובטחו זכויות היסוד לחופש הביטוי וחופש המחאה, כמו גם הזכות לשמירה על שלמות גופם וכבודם של המפגינים. אשר לאלימות הספציפית שהופעלה בהפגנה המתוארת – פנינו במקביל למחלקה לחקירת שוטרים, על מנת שתפתח בחקירה בעניין.

להתייחסותך הדחופה נודה,

 

בכבוד רב,

טל חסין, עו"ד

 

העתקים:
סנ"צ דנה עמית, היועצת המשפטית, מחוז תל אביב-יפו, בפקס: 03-6802328
תנ"צ שאול גורדון, היועץ המשפטי, משטרת ישראל, בפקס: 02-5898762

 

תשובת המשטרה, 19.6.2012

 

 

31 במאי 2012

 

לכבוד:
מר בני צברי
מנהל המחלקה לחקירות שוטרים
מחוז תל אביב
בפקס: 03-6899869

 

א' נ',

 

הנדון: אלימות שוטרים בהפגנת ה-12 למאי 2012

 

כארגון זכויות אדם, העוקב אחר אופן טיפול המשטרה בהפגנות, אנו פונים אליך כדי להביע את דאגתנו הרבה מהתנהלות שוטרי מחוז תל אביב בהפגנה שהתקיימה בעיר ב-12 למאי 2012, ומבקשים ממך לפעול בדחיפות לפתיחת חקירה יזומה בעניין, והכל כפי שיתואר להלן:

1. במוצאי שבת, ה-12/5/12, התקיימה הפגנה בכיכר רבין בתל אביב, כחלק מהמחאה החברתית, ובמקביל להפגנות שנערכו במוקדים נוספים בארץ. בהפגנה בתל אביב השתתפו אלפים בודדים של אנשים.

2. מפניות שהגיעו אלינו בעקבות ההפגנה, מסתמן כי חלק מהשוטרים שנכחו בהפגנה, חלקם שוטרים סמויים, הפעילו אלימות בלתי מוצדקת כלפי מפגינים והתנהלו באופן החורג מסמכותם. אנו פונים במקביל למפקד מחוז תל אביב לגבי כלל התנהלותה של המשטרה באותה הפגנה (העתק המכתב מצ"ב ומסומן כנספח "א"). בפנייה זו אליך נתמקד באלימות פיזית של ממש שהופעלה כלפי חלק מהמפגינים. יצוין, כי בהמשכה של ההפגנה ירדו חלק מהמפגינים אל הכביש. אף אם היה בכך משום הפרת תנאי הרישיון של ההפגנה, הרי שברור שאין בכך כדי להצדיק הפעלת אלימות שלא לצורך נגד מפגינים.

3. הפעלת כוח המופעל כלפי מפגינים, אף במצבים של הפרות סדר, חייב להיות סביר ומידתי, ומוגבל להשגת המטרה בגינה הופעל (ס' 3.ד.1 לנוהל המשטרה מס' 90.221.012 "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות"). הוראות מפורשות אלה אינן מתיישבות עם עדויות המפגינים על אלימות רבה ובלתי מידתית שהופנתה לעברם, בנסיבות שלא הצדיקו זאת.

4. כך, למשל מספר אחד המפגינים:

"…. שני שוטרים אחזו בי אחד בכל יד, סובבו את ידי מאחורי הגב, אזקו אותי…, דחפו את גבי ואת ראשי מטה וגררו אותי תוך הפעלת כוח פיזי רב… לאורך כל הזמן אמרתי להם 'אני לא מתנגד, אל תפעילו אלימות', אך הם המשיכו להפעיל כנגדי כוח רב ודחפו את ראשי וגבי לעבר הרצפה וגרמו לי לכאב רב….. במשך יומיים שכבתי במיטה עם כאבי גב איומים".

בדומה, תיארה ממפגינה נוספת את האלימות שהפעיל כלפיה שוטר בשם גיא תורג'מן במהלך ההפגנה:

 "כאשר ביקשתי לחצות את הכביש במעבר חציה ובאור ירוק הדפו אותי שוטרי יס"מ, כשאמרתי שזכותי לחצות בירוק ניגש שוטר והלם בבטני… לאחר מכן איים שיתקוף את אבי שהתקומם על התקיפה ואיים שישים אותי במעצר".

מפגינה נוספת סיפרה שעמדה על הכביש ושוטר בשם יובל אשרוב ניגש אליה וביקש ממנה לחזור למדרכה. המפגינה השיבה לו כי היא רוצה לעשות זאת אבל לא מצליחה בשל צפיפות האנשים לידה. כך מתארת המפגינה את תגובתו של השוטר:

"הוא דחף אותי (יחד עם עוד חברה שהייתה איתי) בחוזקה עם החלק החיצוני של האמה ואז הכניס לי אגוף בבטן (עם החלק החיצוני של היד)".

מפגין נוסף שפנה אלינו נתקל בהתנהלות דומה מצד השוטרים:

"קצין משטרה נחמד שלא אהב שעמדתי על אי התנועה שלו, מסריט את החברים שלו מכים את המפגינים שעל הכביש מולנו, החליט פשוט לתפוס אותי ולזרוק אותי לכביש איתם, למרות שהבהרתי לו שאני אחצה את הכביש מייד לכיוון השני (הרחק מההמון), ואז שוב זרק אותי למדרכה ממול…כנראה האישה שהוא הטיח אותי בה לא הפריעה לו, כי היא עפה מהמכה עם הפנים על הכביש".

5. בנוסף לפניות שהגיעו אלינו, הכוללים את המקרים לעיל ומקרים נוספים, נחשפנו לעדויות נוספות של מפגינים שהשתתפו בהפגנה, אשר סיפרו על שימוש באלימות נגדם, שלא לצורך וללא כל הצדקה, מצד שוטרים. ראה למשל כתבתו של לירון שמם, שפורסמה בנושא, באתר mako מיום 15/5/12.

6. אין צורך להכביר במילים על החומרה שבשימוש בכוח על-ידי המשטרה, נגד אזרחים בכלל ונגד מפגינים בפרט. לצערנו אנו עדים בחודשים האחרונים למקרים אחרים – חלקם אף קשים הרבה יותר – של אלימות משטרתית נגד מפגינים, שכל חטאם היה שביקשו לממש את זכותם החוקתית להפגין. כך היה למשל, בהפגנת המחאה שהתקיימה מול כלא רמלה ב-3/4/12, אשר כללה, לפי פרסומים בתקשורת, שימוש באקדחי טייזר, הכאה באגרופים, בעיטות בעצורים כבולים ועוד. במקרה זה החליטה המשטרה להעביר למח"ש תלונות חמורות על אלימות נגד מפגינים (ראה למשל כתבתו של עקיבא אלדר, ב"הארץ" מיום 17/5/12).

7. ריבוי התלונות על אלימות משטרתית נגד מפגינים הוא מטריד ביותר. מעבר לפגיעה בגוף ובכבוד הנגרמת מכל שימוש באלימות נגד אזרח, הרי שכאשר מדובר באלימות המופעלת כלפי מפגינים, נוצרת בפגיעה נוספת קשה בחופש הביטוי, שכן אזרחים מן השורה נרתעים מלממש את זכותם להפגין אם הם חוששים מהיתקלות אלימה עם שוטרים. הדברים אינם נאמרים בעלמא – כבר הגיעו לאוזנינו עדויות לפיהן חוששים פעילים לצאת להפגין נוכח הדיווחים על אלימות משטרתית בהפגנות.

8. למח"ש תפקיד מרכזי במניעת ההעברה של מסר סלחני, שלפיו הפעלת אלימות הינה דבר של מה בכך ואף חלק מהנורמה בטיפול בהפגנות. מכאן פנייתנו אליך, שתודיע על הכוונה לפתוח בחקירה יזומה לבירור התנהלות המשטרה כלפי מפגינים בהפגנת ה-12 במאי בתל אביב. ככל שתודיע על כוונה כזאת, אנו ננחה ונעודד את המפגינים שהתלוננו, שפרטיהם נמצאים אצלנו, להגיש תלונות מפורטות במח"ש.

 

בכבוד רב,

עו"ד שרונה אליהו חי

 

העתק:
ניצב אהרון אקסול, מפקד מחוז תל אביב- יפו, משטרת ישראל. בפקס: 03-6802022

 

תשובת מח"ש, 5.6.2012

 

הפניה למפקד מחוז ת"א נכתבה בסיוע טליה רמתי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.