זכויות בהליך הפלילי

הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל

כלא איילון. CC-BY-SA: ציון הלוי כלא איילון.
צילום: ציון הלוי (CC-BY-SA)

בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים

עו"ד: אן סוצ'יו, עודד פלר (האגודה לזכויות האזרח); סיגל שהב (הקליניקות לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים)

 

ביום 12.3.14 הגשנו – האגודה לזכויות האזרח, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ורופאים לזכויות אדם – עתירה לבג"ץ בעניין הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל. שטח המחיה המוקצה כיום למרבית האסירים והעצורים בישראל נמוך מ-3 מ"ר לאסיר (כולל שטח המיטה, השירותים והמקלחת). כתוצאה מכך, האסיר נאלץ פעמים רבות לקיים את כל שגרת יומו במיטתו, ובכלל זה לאכול בה, ללא יכולת כמעט להתהלך בתא וללא אפשרות למספר אסירים לעמוד בו זמנית בחלל המצומצם שנותר בתא. הצפיפות יוצרת דוחק ומחנק בתאים, פוגעת בבריאותם של האסירים וגורמת לחיכוך מוגבר בין האסירים. תנאים אלו פוגעים גם בסיכויי האסיר להשתקם ולהיקלט בחברה עם שחרורו.

בעתירה הדגשנו, כי מצב זה רחוק מהסטנדרטים הנהוגים במדינות דמוקרטיות אחרות ומהרף שאומץ על ידי ארגונים בינלאומיים להבטחת תנאי מחיה הולמים. הוא אף נמוך בכמחצית מהעמדה הרשמית המקצועית של שב"ס, הקובעת כי משמורת הולמת מחייבת שטח מחיה של כשישה מ"ר לאסיר. מעבר לפגיעה החוקתית בזכויות האסירים, הצפיפות מגיעה אף לכדי הפרה של החובה להימנע מענישה אכזרית, בלתי אנושית או משפילה, המהווה עקרון של המשפט הבינלאומי המנהגי. למרות שמדובר בתופעה חמורה ביותר המוכרת לרשויות זה שנים רבות, לא חל כמעט כל שינוי בשטח המחיה המוקצה לאסירים בשלושת העשורים האחרונים, ואין בידי הרשויות כל תוכנית לפתרון הבעיה, אפילו לא בטווח הרחוק.

בעתירה דרשנו לפתור את בעית הצפיפות בבתי הסוהר באמצעות גיבוש תוכנית למימוש שטח מחיה הולם לאסיר בטווח זמן סביר. בנוסף, נוכח הפגיעה הקריטית בזכויותיהם של אסירים המוחזקים בתנאים המהווים ענישה אכזרית ובלתי אנושית, דרשנו כסעד דחוף לנקוט באופן מיידי בצעדים הדרושים כדי להבטיח לכל אסיר שטח מחיה של 4 מ"ר (ללא שטח השירותים והמקלחת).

בדיון שהתקיים ב-13.7.2015 ציינו השופטים כי בתשובת המדינה לעתירה אין כל בשורה, וביקרו את המדינה על כך שאינה מציגה תוכנית כלשהי לפתרון בעיית הצפיפות. בית המשפט הורה למדינה להגיש הודעה מעדכנת תוך ארבעה חודשים.

הודעה שהגישו המשיבים בינואר 2016 גם היא לא כללה תוכנית או צעדים משמעותיים לשיפור המצב, מעבר להתחייבות להכפלת תקציב השיפוץ ובחינה ב"אור חיובי" במסגרת דיוני התקציב הבאים פתרונות ארוכי טווח להגדלת שטח המחיה לאסיר. בתגובה שהגשנו טענו שהמדינה ממשיכה לזלזל בכלואים ובזכויותיהם, ונוקטת במדיניות של חוסר מעש מול תופעת הצפיפות. הבהרנו גם שהכפלת תקציב השיפוץ היא זניחה, ושבפועל תקציב שב"ס המוקצה לבינוי דווקא ירד ב-2016-2015 באופן משמעותי. כמו כן, הפנינו לדו"ח ועדת דורנר, הסוקר מגוון של חלופות כליאה שיאפשרו להקטין את הצפיפות ללא עלות תקציבית גדולה. הראינו גם שבמקרים דומים במדינות אחרות, בתי משפט הקצו תקופה קצרה של שנה-שנתיים כדי לפתור את מצוקת הצפיפות.

ביום 25.1.16 לאחר דיון שני בעתירה, החליטו השופטים להוציא צו על תנאי כמבוקש בעתירה.

בספטמבר 2016 הגישו המשיבים את תשובתם, ובה הם מפרטים רשימה ארוכה של צעדים שיש בכוונתם לנקוט: אימוץ חלק מההמלצות של דוח ועדת דורנר (הרחבת עבודות השירות; הקמה של ארבעה בתי משפט קהילתיים נוספים; הוספת 75 אזיקים אלקטרוניים), הכנת תכנית אסטרטגית רב שנתית בשב"ס לבינוי בתי סוהר חדשים והשקעה בתוכניות שיקום אסירים.

בתגובה שהגשנו ביום 25.9.2016 טענו שאין בתשובת המדינה כל התייחסות קונקרטית לדרישה להפחית את הצפיפות במתקני הכליאה, ואין בה כל התחייבות להגדיל את שטח המחיה לאסירים. טענו כי המשיבים בחרו לפרט מגוון רב של צעדים הנוגעים למדיניות הענישה והשיקום, רובם תיאורטיים בלבד ורחוקים ממחויבות ליישום, ונמנעו מלקבוע סטנדרט או יעד של שטח מחיה הולם לכל אסיר ועצור בישראל ותכנית אופרטיבית להשגת יעד כזה.

ב-13.6.2017 פסק בג"ץ בעתירה, וקבע שתוך 18 חודשים המדינה צריכה להקצות לכל אסיר ועצור שטח מחיה של 4.5 מ"ר כולל שירותים ומקלחת, או 4 מ"ר לא כולל השירותים והמקלחת.
 

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה, יולי 2014

תשובת העותרים לתגובה המקדמית, יוני 2015

פרוטוקול הדיון, 13.7.2015

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, ינואר 2016

תגובת העותרים להודעה מעדכנת מטעם המדינה, ינואר 2016

צו על תנאי, 25.1.2016

כתב תשובה מטעם המדינה, ספטמבר 2016

הודעה מטעם העותרים, ספטמבר 2016

עיקרי טיעון מטעם העותרים, פברואר 2017

עיקרי טיעון מטעם המדינה, פברואר 2017

הודעה משלימה מטעם המדינה, אפריל 2017

הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה, אפריל 2017

תגובה מטעם העותרים, אפריל 2017

פסק הדין, 13.6.2017

 

הודעות לעיתונות:

בג"ץ קבע סטנדרט חדש לשטח המחיה בבתי כלא, יוני 2017

בג"ץ למדינה: למה שלא תגדילו את השטח שיש לכל אסיר בתא?, ינואר 2016

 

קישורים:

עו"ד עודד פלר על פסק הדין, 13.6.2017, כאן ועכשיו – חדשות תאגיד השידור הישראלי

גלי גינת, הפסיקה האחרונה של רובינשטיין טומנת בחובה מסר חתרני למערכת המשפט, 13.6.2017, וואלה

יסמין גואטה, "יש עבריינים שנהנים מתנאי לוקסוס": החלטת בג"ץ יכולה לעלות מיליארדים – או לשנות את בתי הכלא, 14.6.2017, TheMarker

רויטל חובל, בג"ץ: התנאים בבתי הכלא אינם ראויים, יש להרחיב את שטחי המחיה לאסירים, 14.6.2017, הארץ

 

עו"ד רחלה אראל השתתפה בהכנת העתירה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לכבוד,זכויות אזרחיות,זכויות אסירים,זכויות בהליך הפלילי

סגור לתגובות.