הודעה מוקדמת על פיטורין לעובדים שעתיים

CC-BY: MattysFlicksCC-BY: MattysFlicks

הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון – השוואה בין עובד בשכר חודשי לעובד בשכר לפי שעה), התשע"ד-2014 של חה"כ מיכל בירן ועליזה לביא (פ/2365)

45% מהעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעה – כלומר לפי שעות עבודתם בפועל בלבד. צורת העסקה זו נועדה מלכתחילה לענות על צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה, אך אומצה בהרחבה משהתגלתה כחסכונית עבור המעסיקים משום שהיא מאפשרת גריעה של זכויות העובדים לפי שעות ביחס לעובדים במשכורת חודשית. בהעסקה שעתית יוצרים החוקים, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים, פערים גדולים בזכויות בין העובדים לפי השעות לבין העובדים בשכר חודשי, בין השאר בשמירת הריון, שעת הנקה, דמי חגים, חופשה, שכר, הודעה על פיטורין ועוד.

הצעת החוק, שהיא יוזמה של הפורום לזכויות עובדים, שבו חברה האגודה, מבקשת להשוות את התנאים של עובדים שעתיים לעובדים בשכר חודשי בקשר עם ההודעה המוקדמת לפני פיטורין. הצעת חוק חשובה זו היא אחד התיקונים הנדרשים כדי לשמור על זכויותיהם של עובדים מוחלשים ופגועים אלה.

סטטוס: הצעת החוק צפויה לעלות לדיון בוועדת השרים לחקיקה ב-20.7.2014, הצבעה במליאה בקריאה טרומית צפויה ב-23.7.2014.

פניית הפורום לאכיפת זכויות עובדים לוועדת השרים לחקיקה, יולי 2014

עוד על עובדים שעתיים באתר האגודה ובאתר קו לעובד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: זכויות חברתיות,זכויות עובדים

סגור לתגובות.