חופש המידע

חופש המידע: נהלי המשטרה

אחת הבעיות העיקריות בתחום חופש המידע היא עבודתן של רשויות ממשלתיות על פי נהלים פנימיים, שיש להם השפעה על זכויותיהם של האזרחים, ושאינם מפורסמים לציבור חרף הוראה מפורשת של החוק. כך, בין היתר, מרביתם של נהלי המשטרה אינם עומדים לעיון הציבור, ובכלל זה נהלים שעשויים לבסס הגנה של חשודים בפלילים. כך גם לגבי הנוהל שמסדיר שימוש באקדח ה"טייזר והנוהל בעניין שימוש ברכב ה"בואש".

בעקבות פעילות הסנגוריה הציבורית יחד עם היחידה הממשלתית לחופש המידע נחשפו כל נוהלי חטיבת החקירות של המשטרה שאינם חסויים, והם מתפרסמים באתר הסנגוריה. הנהלים עוסקים בין היתר בעריכת חיפוש, בעריכת מסדר זיהוי, בחקירת עיתונאים, אישי ציבורי בכירים ואנשי מח"ש, בחקירת אנשים עם מוגבלויות וביידוע חשוד בדבר זכויותיו טרם חקירה. עם זאת, כאמור, מרבית נוהלי המשטרה עדיין לא מפורסמים. כך למשל הנהלים של חטיבת התביעות וחטיבת המבצעים. לא ברור גם כמה נהלים של חטיבת החקירות נותרו חסויים.

להלן רשימת נהלים שהועברו לאגודה לזכויות האזרח בשנים האחרונות, בעקבות פניותינו (ראו גם בגרסת טבלה – קובץ pdf). אנו מפרסמים כאן את הנהלים כשירות לציבור, אולם יש להדגיש שלגבי חלקם איננו יודעים אם הם מעודכנים או אפילו אם הם בתוקף. נמשיך ונפרסם כאן נהלים נוספים ככל שיגיעו לידינו, ואנו מזמינים פעילות, פעילים וארגונים להעביר לידינו כל נוהל נוסף שנמצא ברשותכם וטרם פורסם.

 

נושאים:

טיפול בהפרות סדר / הפגנות והפעלת אמצעים לפיזור הפגנות
ירושלים המזרחית
אחר

 

טיפול בהפרות סדר / הפגנות והפעלת אמצעים לפיזור הפגנות

 

הנוהל: עקרונות הפעלת הסיור, נספח י"ט: רישוי אספות ותהלוכות
מס' הנוהל: 02.220.001
היחידה המפרסמת: אג"מ / מחלקת שיטור וסיור
 

הנוהל: הפעלת תכשיר פלפל
מס' הנוהל: 02.220.200
תאריך תחולה: אוקטובר 2007
תאריך עדכון: 28.2.2010
היחידה המפרסמת: מחלקת סיור ושיטור – מדור סיור
תגיות: תרסיס פלפל, גז פלפל, אמצעי עזר לביצוע מעצר
 

הנוהל: נוהל השימוש בכח ללא הכרח
מס' הנוהל: 06.02.15
 

הנוהל: הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי
מס' הנוהל: 30.221.057
היחידה המפרסמת: אג"מ דרום
תגיות: פיזור הפגנות, הפרות סדר (הפס"ד), כדורי גומי, גז מדמיע
 

הנוהל: הטיפול המשטרתי בהפרות סדר (מחליף את נוהל 90.221.012)
מס' הנוהל: 90.221.111.001
תאריך פרסום:
תאריך עדכון: 1.5.2012
היחידה המפרסמת: מטא"ר / אג"מ / חטיבת המבצעים / מחלקת חרום
תגיות: הפרות סדר, הפגנות, אמצעים לפיזור הפס"ד
 

הנוהל: הטיפול המשטרתי בהפרות סדר והפגנות (הוחלף ע"י נוהל 90.221.111.001)
מס' הנוהל: 90.221.012
תאריך פרסום: 23.10.2003
היחידה המפרסמת: אג"מ / מבצעים / מדור מבצעים
תגיות: פיזור הפגנות, הפרות סדר (הפס"ד),  אמצעים לפיזור הפגנות, כדורי גומי, גז מדמיע

 
הנוהל: הפעלת רובה ספוג 40 מ"מ
תאריך פרסום:1.1.2015
היחידה המפרסמת: אג"מ / מחלקת חירום
תגיות: פיזור הפגנות, הפרות סדר (הפס"ד), כדורי ספוג, אמצעי פחות מקטלני
 

הנוהל: שימוש בכדור ספוג 40 מ"מ בהפס"ד
מס' הנוהל: נספח לנוהל 90.221.057
תאריך פרסום: אפריל 2006
תאריך עדכון: אפריל 2006
היחידה המפרסמת: אג"מ/ מטה כוחות מיוחדים
תגיות: פיזור הפגנות, הפרות סדר (הפס"ד), אמצעי פחות מקטלני, כדורי ספוג, כדור ספוג כחול
 

הנוהל: נוהל הפעלת מש"ח טייזר
לאחרונה פורסם הנוהל המעודכן באתר המשטרה
מס' הנוהל: 90.221.103.003
תאריך עדכון: 1.11.2015
תאריך תוקף: 31.10.2017
היחידה המפרסמת: מטא"ר / אג"מ / מחלקת חירום
תגיות: אמצעי פחות מקטלני, רובה טייזר, שימוש בכוח בעת מעצר
הנוהל הישן, מעודכן לתאריך 6.10.2013
 

הנוהל: השימוש ברעלות באירועי הפס"ד
מס' הנוהל: 90.221.111.001
תאריך עדכון: 1.5.2012
היחידה המפרסמת: אג"מ / חטיבת המבצעים / מחלקת חירום
תגיות: הפרות סדר, הפגנות, רעולי פנים
 

הנוהל: נוהל אב – הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות
מס' הנוהל: 90.221.111.003
תאריך עדכון: 1.1.2015
תאריך תוקף: 9.12.2015
היחידה המפרסמת: אגף המבצעים / חטיבת המבצעים / מחלקת חרום
תגיות: הפגנות, הפרות סדר, אמצעים לפיזור הפגנות
 

הנוהל: נוהל מבצעי – הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי
מס' הנוהל: 90.221.111.003
תאריך עדכון: 9.12.2014
תאריך תוקף: 9.12.2015
היחידה המפרסמת: אג"מ / חטיבת המבצעים / מחלקת חרום
תגיות: הפגנות, הפרות סדר, אמצעים לפיזור הפגנות, אמצעים פחות קטלניים (אפ"ק)
 

הנוהל: הפעלה ושימוש בנוזל בואש
מס' הנוהל: 90.221.111.008
תאריך עדכון: 1.5.2012
היחידה המפרסמת: אג"מ / חטיבת המבצעים / מחלקת חירום
תגיות: פיזור הפגנות, הפרות סדר (הפס"ד), אמצעים לפיזור הפגנות, אמצעי פחות מקטלני (אפ"ק), מכונת התזה, בואש
נספחים לנוהל הבואש

 

ירושלים המזרחית

 

הנוהל: נוהל ליווי מד"א בשכונות הערביות ובמזרח ירושלים
מס' הנוהל: 03.04.015
תאריך עדכון: 1.3.2012
היחידה המפרסמת: אג"מ / מבצעים מחוז ירושלים
תגיות: ירושלים המזרחית, מד"א, ליווי אמבולנסים
 

הנוהל: הנחיית היחידה לאבטחת מתחמים במזרח ירושלים
מס' הנוהל: 90.029.284
תאריך עדכון: 20.7.2009
היחידה המפרסמת: אג"מ / חטיבת אבטחה / מדור גופים ציבוריים
תגיות: ירושלים המזרחית, אבטחת מתחמים, מאבטחים, מתנחלים

 

אחר

 

הנוהל: סיוע המשטרה בעיקול מטלטלין
מס' הנוהל: 02.229.08
היחידה המפרסמת: מס"ר / הוצל"פ
תגיות: הוצאה לפועל (הוצל"פ), עיקול
 

הנוהל: טיפול בתלונות נגד אנשי אבטחה בגופים ציבוריים מונחי משטרה
מס' הנוהל: 03.300.053
תאריך תחולה: 28.3.07
תגיות: מאבטחים, חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים
 

הנוהל: נטילת אמצעי זיהוי למטרת זיהוי אדם ולשם הוכחת עבירה
מס' הנוהל: 03.300.089
תאריך עדכון: 1.1.2014
היחידה המפרסמת: האגף לחקירות ולמודיעין / חטיבת החקירות
תגיות: טביעות אצבעות, תצלום, דנ"א
 

הנוהל: הטיפול המשולב בתופעת השב"ח
מס' הנוהל: 90.221.034
תאריך פרסום: 2.9.2007
היחידה המפרסמת: מטא"ר/אג"מ
תגיות: שוהים בלתי חוקיים, פלסטינים, מהגרי עבודה
 

הנוהל: הוראות שימוש בכלי ירייה בגופים מאובטחים
מס' הנוהל: 90.222.106
תאריך פרסום: מאי 1996
היחידה המפרסמת: אג"מ / מחלקת אבטחה
תגיות: כלי ירייה, פתיחה באש, חברות אבטחה, מאבטחים, שומרים
 

הנוהל: קריטריונים להגבלת כניסתם של תושבי הרש"פ לתחומי מדינת ישראל על רקע מניעה פלילית
תאריך פרסום: 5.1.2010
היחידה המפרסמת: האגף לחקירות ולמודיעין
תגיות: כניסה לישראל, מניעה פלילית, פלסטינים

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אלימות שוטרים,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במגע עם המשטרה,חופש המידע

סגור לתגובות.