תקנות בעניין שיקום אסירים

כלא איילון. CC-BY-SA: ציון הלוי כלא איילון. צילום: ציון הלוי (CC-BY-SA)

בשנת 2012 עבר תיקון מס' 42 לפקודת בתי הסוהר, שעיגן את זכותם של אסירים לתנאי מאסר הולמים, ואת זכותם להשתלב בפעילויות חינוך, פנאי ושיקום. התיקון הטיל באופן רשמי את החובה לממש את זכויות האסיר לשיקום, פנאי וחינוך על שירות בתי הסוהר, וחייב את השר לביטחון פנים לקבוע תקנות לגבי ההיקף והתנאים למימוש הזכויות.

השנים חלפו, והתקנות לא הותקנו. על המחדל הצביעו מבקר המדינה, בדוח מיוחד שפרסם בשנת 2013 בנושא שיקום אסירים, והסניגוריה הציבורית, בדוח שפרסמה ביולי 2015 על תנאי הכליאה בישראל. בדוח הוצגה שורה של כשלים, ובין היתר: מחסור בכוח אדם במסגרות טיפול ושיקום לכלואים, מדיניות של אי-מתן שירותי שיקום במתקני כליאה מסוימים, העדר תכניות חינוך, טיפול ושיקום לדוברי שפות זרות וליקויים רבים נוספים.

בדצמבר 2015  פנתה האגודה לשר לביטחון פנים, בבקשה שיממש את סמכותו ויקבע את התקנות. במכתב הדגישה עו"ד רעות כהן מהאגודה את החובה שחלה על השר להתקין את התקנות ללא שיהוי, שכן המחדל של אי-התקנתן פוגע באופן ממשי בזכויות האסירים לשיקום ולחינוך, ופוגע ביכולתו של שירות בתי הסוהר למלא את חובותיו ואת הוראות החוק באופן ראוי ושוויוני.

ביולי 2017 הובאו סוף סוף התקנות לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אולם לעמדת האגודה התקנות אינן מרפאות את הפגם, ואינן קובעות קריטריונים אחידים לשיקום. הן מותירות את ההחלטה לגבי היקף השיקום בבתי הכלא לוועדה שברשותה יעמוד מנהל בית הסוהר או סגנו, ללא שיש כל הנחייה שבוועדה יהיו חברים גם מתחום השיקום והטיפול. עו"ד רוני פלי מהאגודה קראה לחברי הוועדה לקיים דיון מעמיק בתקנות לפני אישורן, לעמוד על אי-התאמתן לרוח התיקון לחוק, ולדאוג כי ישקפו את החובות המוטלות על שירות בתי הסוהר בכל הנוגע לזכותם של אסירים לשיקום.

בישיבת ועדת הפנים שהתקיימה ב-2.8.2017 החליטו חברי הוועדה שלא לאשר את התקנות. יו"ר הוועדה ח"כ דודי אמסלם הודיע שיכנס פגישה עם הגורמים הרלבנטיים כדי לבדוק כיצד להתאים את התקנות לרוח החוק.

פניית האגודה לשר לביטחון פנים, דצמבר 2015

תשובת המשרד לביטחון פנים, ינואר 2016

פניית האגודה לוועדת הפנים, אוגוסט 2017

 

קישורים:

ועדת הפנים לא אישרה את תקנות שיקום האסיר משום שאינן מספקות תשובות לבעיות שעלו בדיונים קודמים, הודעה באתר הכנסת, 2.8.2017

 

הפנייה מ-2015 נכתבה בסיוע עמוס לאור

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.