פרסומים פוגעניים ברשת האינטרנט – נייר עמדה לוועדת ארבל

Photo by: Viktor Hanacek

ב-14.2.2017 הופענו בפני ועדת ארבל – "הוועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ונושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט", בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל.

בנייר העמדה שהגשנו לוועדה מדגישים עורכי הדין אבנר פינצ'וק ואורי סבח את חשיבות חופש הביטוי בעניינים ציבוריים ובביקורת על רשויות השלטון, ואת חשיבות השמירה על חופש הביטוי באינטרנט, גם חופש הביטוי האנונימי. הכתיבה ברשת האינטרנט מאפשרת פנייה ישירה ולא מצונזרת לציבור הרחב, ולכן בשנים האחרונות היא מבססת את מעמדה כמקור לאקטיביזם ולהשפעה על דעת הקהל. ביטוי חופשי והשתתפות אזרחית פעילה הם תנאי לקיומה של חברה דמוקרטית ולשגשוגה.

הצגנו את עמדתנו בדבר הצורך לבטל את העבירה הפלילית של העלבת עובד ציבור, תוך הגברת ההגנה הניתנת לעובדי ציבור מפני הטרדות. עם זאת, הזכרנו את הבעייתיות של תביעות השתקה (SLAAP), למשל במקרים בהם מוגשת תביעה במימון ציבורי בשם רשות מקומית, המכוונת למעשה להשתיק ביקורת כלפי ראש הרשות או בכירים אחרים. זו דוגמה לאפקט המצנן של הדינים שמגבילים כבר היום את חופש הביטוי, היכולה לשמש כאות אזהרה מפני התערבות חקיקתית ברשת האינטרנט.

בעניין הטיפול בפרסומים פוגעניים באינטרנט, הזהרנו מפני נקיטה באמצעים שתועלתם זניחה אך נזקיהם קשים. מרבית ההצעות לחסימת אתרים או להסרת תוכן פוגעני עלולות לפתוח פתח למנגנוני צנזורה חמורים מדי. הן עשויות גם להקשות על פעילותם של ספקי שירות וספקי תוכן באינטרנט, ובכך לפגוע יתר על המידה בחופש הביטוי, חופש הגישה למידע והזכות לפרטיות באינטרנט. עדיף לעודד תהליכים של הסדרה עצמית על ידי חברות האינטרנט עצמן, ולהקצות משאבים לחינוך ולהגברת מודעות של משתמשי האינטרנט. הדגשנו גם את החשיבות של שקיפות בנוגע לכל תהליכי הצנזורה וסינון התכנים המתבצעים על ידי ספקי השירות באינטרנט ועל ידי רשויות המדינה.

נייר עמדה לוועדת ארבל, פברואר 2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: חופש הביטוי

סגור לתגובות.