זכויות המיעוט הערבי

לתרגם לערבית את חוזרי מנכ"ל משרד החינוך

חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הם מסמכים רשמיים ומחייבים שמפרסם המשרד. הם כוללים הוראות, כללים, ונוהלי בטיחות בבית הספר וסביבתו, ומופנים למורים, למנהלים, לתלמידים ולהורים בכל מערכת החינוך. חוזרי המנכ"ל חשובים מאוד להתנהלות התקינה של כל מוסדות החינוך במדינה.

כיום כל חוזרי המנכ"ל שנשלחים כאגד למנהלי בתי הספר הערביים, והמפורסמים באתר משרד החינוך, קיימים רק בשפה העברית, ואינם מתורגמים לערבית. האגודה פנתה למנכ"ל משרד החינוך בבקשה להנגיש את כל חוזרי המנכ"ל הקיימים היום ושיפורסמו בעתיד בשפה הערבית. בפנייה מסבירה עו"ד שדא עאמר מהאגודה כי המצב הקיים פוגע פגיעה קשה בזכותם של מורים, הורים ותלמידים ערבים לחינוך ולשוויון במערכת חינוך, ועומד בניגוד להוראות החוק ולפסיקות בג"ץ.

פניית האגודה למנכ"ל משרד החינוך, 3.5.2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשפה ולתרבות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.