זכויות תושבי ירושלים המזרחית

שלילת מעמד מתושבי ירושלים המזרחית

תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' … ), התשע"ח -2018

 

בחודש ספטמבר פסק בג"ץ בעניין שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בגין הפרת אמונים משום חברותם בפרלמנט הפלסטיני. נפסק, שלשר הפנים אין סמכות בחוק לשלול את תושבותם של חברי הפרלמנט הפלסטיני בעילה של הפרת אמונים, והפסיקה עוכבה למשך חצי שנה על מנת לאפשר לממשלה ולכנסת לחוקק חוק מתאים אם ירצו בכך. על רקע זה פרסמה הממשלה תזכיר חוק.

לעמדת האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ועדאלה, הצעת החוק אינה חוקתית, ועומדת בניגוד להוראות הדין הבינלאומי ביחס למעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית. ההצעה מבקשת להסמיך את שר הפנים לשלול מבעל רישיון לישיבת קבע את מעמדו במקרים שבהם התקבל המעמד על יסוד פרטים כוזבים (גם אם חלפו שנים ארוכות); כאשר אדם עבר עבירה של פשע (אף אם לא הורשע בה);  ומשום "הפרת אמונים". ההליך כולו יתנהל על פי יוזמותיו ושיקול דעתו של גורם פוליטי, שר הפנים, וככל שהאדם שמעמדו נשלל מבקש להשיג על כך, עליו לנקוט מיוזמתו ועל חשבונו הליכים, והללו יתנהלו תוך גריעת הזכויות הדיוניות שניתנות בדרך כלל לעותר.

תזכיר החוק

הערות המוקד להגנת הפרט, מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לתזכיר החוק, פברואר 2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית,תושבות ומעמד

סגור לתגובות.