שקיפות: האגודה לזכויות האזרח – דוחות רשמיים ומידע כספי

פרוטוקול אספה כללית 2017 (14.6.2017)

דוח מילולי לשנת 2016 (14.6.2017)

דוח כספי לשנת 2016 (14.6.2017)

דוח הגוף המבקר לשנת 2016 (14.6.2017)

פרוטוקול אספה כללית 2016 (14.6.2016)

דוח מילולי לשנת 2015 (26.6.2016)

דוח כספי לשנת 2015 (14.6.2016)

דוח הגוף המבקר לשנת 2015 (14.6.2016)

פרוטוקול אספה כללית 2015 (25.6.2015)

דוח מילולי לשנת 2014 (25.6.2015)

דוח כספי לשנת 2014 (25.6.2015)

דוח הגוף המבקר לשנת 2014  (25.6.2015)

פרוטוקול אספה כללית 2014 (30.4.2014)

דוח מילולי לשנת 2013 (30.4.2014)

דוח כספי לשנת 2013 (30.4.2014)

דוח הגוף המבקר לשנת 2013 (30.4.2014)

פרוטוקול אספה כללית 2013 (12.5.2013)

דוח מילולי לשנת 2012 (12.5.2013)

דוח כספי לשנת 2012 (12.5.2013)

דוח הגוף המבקר לשנת 2012 (12.5.2013)

פרוטוקול אספה כללית 2012 (22.5.2012)

דוח מילולי לשנת 2011 (22.5.2012)

דוח כספי לשנת 2011 (22.5.2012)

דוח הגוף המבקר לשנת 2011 (22.5.2012)

פרוטוקול אספה כללית 2011 (22.5.2011)

דוח מילולי 2010 (22.5.2011)

דוח כספי לשנת 2010 (22.5.2011)

דוח ועדת ביקורת לשנת 2010 (22.5.2011)

פרוטוקול אספה כללית 2010 (18.7.2010)

דוח מילולי לשנת 2009 (18.7.2010)

דוח כספי לשנת 2009 (18.7.2010)

פרוטוקול אספה כללית 2009 (13.7.2009)

דוח ועדת ביקורת לשנת 2008 (13.7.2009)

דוח מילולי לשנת 2008 (13.7.2009)

דוח כספי לשנת 2008 (13.7.2009)

פרוטוקול אספה כללית 2008 (31.7.2008)

דוח מילולי לשנת 2007

דוח כספי לשנת 2007 (31.7.2008)

דוח כספי לשנת 2006 (18.6.2007)

דוח כספי לשנת 2005 (18.6.2006)

 

דיווחים על תרומות מיישות מדינית זרה

 

 

 

האגודה לזכויות האזרח נמצאה זכאית לקבלת "תו מידות לאפקטיביות" מטעם ארגון מידות.
תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד 12/2012תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד 06/2017תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד 06/2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.