צילום: אסאלה אגבריה

זכויות המיעוט הערבי

אזרחי ישראל הערבים מופלים כמעט בכל תחומי החיים – בתעסוקה, בהקצאת משאבים ממשלתיים לחינוך, ובתחום הדיור, הקרקע והתכנון – והם מודרים ממרבית מוקדי קבלת ההחלטות. בשנים האחרונות מתגברות גם עמדות ופרקטיקות גזעניות. האגודה לזכויות האזרח נאבקת באפליית האזרחים הערבים באמצעים משפטיים, ציבוריים וחינוכיים.