נייר מחברת שעליו כתוב "80:20". CC BY-NC: Thomas-M

ייצוג הולם

החובה למתן ייצוג הולם לערבים במוסדות המדינה ובשירות הציבורי נגזרת מזכותם החוקתית של האזרחים הערבים בישראל לשוויון. לפי חובה זו, על הממשלה ועל כל בעלי הסמכות למינוי נציגים בגופים ציבוריים לדאוג לייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בגופים אלה.

זכויות המיעוט הערבי – דף ראשי

הכל

...23456...

חדשות

בבתי המשפט

בכנסת