שלטי רחוב: נחלת בנימין ואחד העם, בעברית, ערבית ואנגלית. CC BY-SA: Chenspec CC BY-SA: Chenspec

הזכות לשפה ולתרבות

השפה הערבית היא לשון הדיבור ולשון התרבות של חמישית מאזרחי ישראל. חובתה של המדינה לכבד את השימוש בה נגזרת מזכותו של המיעוט הערבי לשמירת זהותו הלאומית וייחודו התרבותי, ומעמדה של הערבית כשפה רשמית בישראל משקף את ההכרה בזכות זו.

זכויות המיעוט הערבי – דף ראשי

הכל

12345...

חדשות

12345...