צילום: סלימאן אבו זאיד

הכפרים הבלתי מוכרים

בין המדינה לבין הבדווים מתנהל סכסוך הנוגע לשני היבטים: ההכרה בכפרים ההיסטוריים וההכרה בזכויות הקנייניות בקרקע. בשתי הסוגיות יחסה של המדינה לאזרחים הערבים הבדווים בנגב הוא כוחני ומלווה ביצירת אווירה ציבורית של דה-לגיטימציה של תביעותיהם וזכויותיהם.

זכויות המיעוט הערבי – דף ראשי

הכל

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט