צילום: Trillia Fidei Bagwell

חופש המידע

חשיפתו של מידע חיונית לקיום שיח דמוקרטי בשאלות שעל סדר היום, ולהבטחת זכותו של כל אזרח להשפיע, על בסיס איתן ומוצק. האגודה לזכויות האזרח הייתה מיוזמי חוק חופש המידע שהתקבל בשנת 1998, ועל פיו לכל אזרח יש זכות לקבל מידע מרשויות המדינה, הן על נושאים בעלי עניין ציבורי והן בנושאים הנוגעים לו באופן אישי.

הכל

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט

12345...

בכנסת

12