public domain by The Peep Holes via Wikimedia Commons

הזכות לפרטיות

ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים מציבות איומים חדשים על הזכות לפרטיות. האגודה לזכויות האזרח פועלת בבתי המשפט, בכנסת ומול משרדי הממשלה למיזעור הפגיעה בפרטיות ולצמצום יכולתם של גורמים שונים לאסוף מידע ולעשות בו שימוש בלתי הולם.

הכל

12345...

מאמרים

חדשות

12345...

בבתי המשפט

12345...

בכנסת

 • "חוק המישוש"

  "חוק המישוש"

  2 בפברואר 2016

  הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"ו-2015 הנוסח המקורי … עוד

 • אומנה לילדים – לשמור על זכויות ההורים הביולוגיים

  אומנה לילדים – לשמור על זכויות ההורים הביולוגיים

  14 בינואר 2016

  אומנה היא מסגרת לילד/ה בסיכון המוצא מביתו בהחלטת גורמי הרווחה ו/או בית המשפט, ומושם במשפחה שאצלה הוא גר והיא המטפלת … עוד

 • "כרטיס חכם" בתחבורה הציבורית

  "כרטיס חכם" בתחבורה הציבורית

  23 באוקטובר 2014

  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010; תזכיר חוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית, התשע"ג-2013 הצעת החוק באה … עוד

 • איסור לדרוש מאדם מידע על עברו הפלילי

  איסור לדרוש מאדם מידע על עברו הפלילי

  2 ביולי 2014

  הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון – קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת), התשע"ד–2014  המגבלות … עוד

 • תזכיר חוק סדרי מינהל

  תזכיר חוק סדרי מינהל

  2 ביולי 2014

  תזכיר חוק סדרי מינהל (הסדרת עבודת הרשות המינהלית וזכויות הפונה לרשות), התשע"ד-2014 מדובר בתזכיר חוק חשוב ורחב היקף, המבקש לאגד … עוד

12345...