צילום: קרן מנור, אקטיבסטילס צילום: קרן מנור, אקטיבסטילס

הפרטה

בשני העשורים האחרונים הואצו תהליכי ההפרטה במשק הישראלי. בשנים האחרונות החלה ההפרטה לזלוג גם לכיוון השירותים החברתיים ומוסדות אכיפת החוק. האגודה לזכויות האזרח פועלת במטרה לשלב שיקולים של זכויות אדם בתהליכי הפרטה ולצמצם את הפגיעות בזכויות אדם הנובעות מהם.

הכל

12345...

מאמרים

חדשות

12345...

בבתי המשפט

בכנסת