צילום: Mirah Curzer

זכויות תושבי ירושלים המזרחית

לאחר סיפוח ירושלים המזרחית קיבלו הערבים הפלסטינים המתגוררים בה מעמד של תושבי קבע. ככאלה הם זכאים לכל השירותים והזכויות שמהם נהנים אזרחי המדינה, למעט הזכות להצביע בבחירות לכנסת – אך ישראל לא הקצתה משאבים לתחזוק ירושלים המזרחית ולפיתוחה, ותושביה סובלים מאפליה ומהזנחה.
להרחבה

סרט: 3 בתים – הצצה לירושלים האחרת

פרסומים