ירושלים המזרחית - תור לסניף הביטוח הלאומי. צילום: ריטה יורקוביץ' ירושלים המזרחית - תור לסניף הביטוח הלאומי. צילום: ריטה יורקוביץ'

עוד

נושאים נוספים בטיפול האגודה במסגרת פרויקט זכויות תושבי ירושלים המזרחית:
הזכות לשירותי רווחה
תחנות טיפת חלב
שירותי רפואת חירום
טפסי העירייה בערבית
חופש המחאה – שייח ג'ראח

זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי

הכל

12345...

חדשות