צילום: Mirah Curzer

תכנון ובניה

זה עשרות בשנים כמעט ואין בנמצא אפשרות חוקית להנפיק היתרי בנייה למבנים חדשים בירושלים המזרחית. בלית ברירה מרבית המבנים בירושלים המזרחית נבנו ונבנים ללא היתרי בנייה, ודייריהם חיים בצפיפות ובחשש מתמיד מפני הריסת קורת הגג שלראשם. למרות אחריות הרשויות למצב, נמשכת מדיניות הריסת הבתים.
להרחבה

זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי

הכל

12345...

חדשות

בבתי המשפט