צילום: Mirah Curzer

הזכות לחינוך

בתחום החינוך בירושלים המזרחית קיימת שורה של בעיות קשות, ובראשן המחסור החמור בכיתות לימוד והעדר מסגרות חינוך לגיל הרך. רק כמחצית מהילדים בגיל בית ספר לומדים בבתי הספר העירוניים, לעתים קרובות בצפיפות רבה ובתנאים פיזיים ירודים; וקרוב ל-90% מהילדים בגיל 4-3 אינם משולבים באף מסגרת חינוכית.
להרחבה

זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי

הכל

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט