by: Yoav Loeff

זכויות עובדים

הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות. כאשר אדם אינו עובד, או מועסק בתנאי ניצול, בנוסף להשלכות הכלכליות, גם כבודו כאדם נפגע. בישראל קיימים חוקי מגן, האמורים להבטיח לעובדים זכויות בסיסיות, אולם בשנים האחרונות גוברת הפגיעה בזכויות עובדים.

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

...34567...

מאמרים

 • acri

  השוק הגמיש של הניצול

  11 ביולי 2004

  זכויות העובדים בישראל הולכות ונעלמות. זכויות המעסיקים לעומת זאת מבוצרות עמירם גיל "נתניהו ייכנס לפנתיאון עם רייגן ותאצ`ר", כך בישרה … עוד

 • acri

  שביתה בזכות

  4 בנובמבר 2003

  יש לקוות כי חוסר הפופולריות של שביתה זו או אחרת לא ישמש בסיס לחקיקה חפוזה, שתפגע בזכות השביתה, ותרחיב את … עוד

חדשות

...34567...

בבתי המשפט

בכנסת