צילום: יואב לף

זכויות האדם בשטחים הכבושים

ארבעים וחמש השנים של כיבוש השטחים היו רצופות בהפרות גוברות והולכות של זכויות האדם של התושבים הפלסטינים. במציאות החיים תחת כיבוש, שום זכות אינה מובטחת: לא הזכות לחיים, לא הביטחון האישי – בביתו של אדם או מחוצה לו – לא חופש התנועה ולא הזכות לפרנסה, לא הזכות לקניין ולא הזכות לחינוך.

מרכז המידע למפגין/ה בשטחים הכבושים

49 שנים של שליטה ללא זכויות, יוני 2016

על המחלקה לזכויות האדם בשטחים הכבושים

פעילות משפטית של האגודה בענייני השטחים הכבושים מאז שנת 2000

זכויות האדם בעת סכסוך – לדעת יותר: דפי מידע, חומרים חינוכיים וחומרי הדרכה