צילום: פיראס עלמי צילום: פיראס עלמי

חופש התנועה

חופש התנועה הוא תנאי הכרחי למימושן של רוב זכויות היסוד: הזכות להתפרנס ולחיות בכבוד, הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לחיי משפחה. האגודה לזכויות האזרח נאבקת בהגבלות הקשות על תנועת התושבים הפלסטינים בשטחים הכבושים, שכמעט ואינן מאפשרות חיי יום-יום תקינים.

זכויות האדם בשטחים הכבושים – דף ראשי

הכל

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט

12345...