בבתי המשפט

האגודה לזכויות האזרח מתדיינת בערכאות השונות בישראל, עם דגש על בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) ובתי המשפט המינהליים. התיקים שהאגודה מביאה בפני בתי המשפט נבחרים על-ידה בקפידה. בשל משאבינו המוגבלים, והעדר יכולתנו להעניק ייצוג לכל פרט שזכויותיו נפגעו, אנו בוחרים לייצג כשאנו מעריכים שמעורבותנו בתיק – אם כמייצגים של העותרים/התובעים ואם כ"ידיד בית משפט", המביא את עמדתו בפני בית המשפט בנוסף לצדדים המתדיינים – עשויה להביא לקביעת הלכה שיפוטית או לשינוי מדיניות רוחבי, שיהיו להם השלכות על אנשים רבים אחרים.

התדיינויות האגודה – פסקי דין עקרוניים

התדיינויות האגודה – הליכים תלויים ועומדים

התמחות באגודה לזכויות האזרח