Knesset

חקיקה

מזה שנים רבות שהאגודה לזכויות האזרח משמיעה את קול זכויות האדם בכנסת, בתהליך החקיקה ובדיון הציבורי המתקיים בה. האגודה עוקבת באופן שיטתי אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, ופועלת בכל שלבי תהליך החקיקה כדי לקדם זכויות-אדם או לצמצם פגיעה בלתי-מוצדקת ובלתי-סבירה בהן.
ב"מעקב החקיקה" שלפניכם מובא המידע הרב שנאסף תוך כדי מעורבותנו בהצעות החוק: הסברים נהירים על כל חוק ומטרותיו, מסמכי העמדה והמדיניות של האגודה ביחס להצעות החוק, סטאטוס עדכני של הצעת החוק, ומידע שימושי נוסף להבנת הליך החקיקה וההשלכות של הצעות החוק הנדונות.

זכויות האדם בכנסת – ידיעון שבועי

יוזמות אנטי-דמוקרטיות: הכל | סיכום מושב, מרץ 2016 | סיכום מושב, אוגוסט 2012

פעילות האגודה בכנסת – דף ראשי

 • חוק יסוד: החקיקה

  חוק יסוד: החקיקה

  11 בינואר 2018

  חוק יסוד: החקיקה הצעת החוק הממשלתית מבקשת להסדיר את תחום החקיקה בישראל במסגרת חוק יסוד. התזכיר כולל שורה של עניינים … עוד

 • הבטחת הכנסה ותמיכה משפחתית

  הבטחת הכנסה ותמיכה משפחתית

  4 בינואר 2018

  הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 50) (הכנסה שמקורה בתמיכה כספית), התשע"ז-2017; הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדרת הכנסה), … עוד

 • הגנה על חייבים מעוטי אמצעים

  הגנה על חייבים מעוטי אמצעים

  2 בנובמבר 2017

  הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – חייבים מוגנים), התשע"ז-2016   הצעת החוק מבקשת להגן על זכויותיהם של חייבות וחייבים פגיעים … עוד

 • "חוק הלאום"

  "חוק הלאום"

  18 בספטמבר 2017

  הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי בשנים האחרונות עלו כמה וכמה הצעות חוק המבקשות להגדיר בחוק … עוד

 • תיירות מרפא

  תיירות מרפא

  24 ביולי 2017

  הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017   הצעת החוק מבקשת להסדיר את הפעילות בתחום תיירות המרפא בבתי החולים בישראל. זהו צעד … עוד