top of page
יעוץ
לא נותנים לגנוב לנו את הדמוקרטיה! הצטרפו למאבקק
קורונה וזכויות האדם
קורונה וזכויות האדם
קורונה וזכויות האדם

אנו פועלים להנגשת המידע על ההתנהלות בתקופת הקורונה לכלל האוכלוסיה, ולמתן הקלות לאוכלוסיות פגיעות בתקופת המשבר. הנה חלק מה שעשינו.

אנו פועלים להבטיח שגם בימי משבר, ובפרט בימי משבר, הרשויות יפעלו בסמכות ובמסגרת החוק. הנה חלק ממה שעשינו.

האגודה לזכויות האזרח הוקמה בשנת 1972, והיא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. האגודה היא ארגון זכויות האדם היחיד העוסק בכל קשת זכויות האדם: מחופש הביטוי ועד הזכות לדיור, מהגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד להגנה על הפרטיות באינטרנט. כל זאת כדי שנוכל לדבר, לחשוב ולחיות במדינה ששומרת על הזכויות של כולנו, ובחברה שוויונית וצודקת. אנחנו מחויבים להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו האחריות לפגיעה בזכויות היא של הרשויות הישראליות.

מי אנחנו

אנו מעדכנים על פעילותנו באופן שוטף. מלאו את הפרטים והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ולמדו על פעילות, חדשות ומידע חיוני. 

bottom of page