court2-by-ACRI.jpg

Photo by ACRI

מעודכן לאוקטובר 2021

עת"ם (י-ם) 25402-09-21 פלוני נ' שרת הפנים

עתירה בדרישה להחיל על פלסטינים את הליכי הסדרת המעמד הרגילים לאחר פקיעת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)

ע"א 6007/21 מסאלחה נ' עיריית עפולה

ערעור נגד דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל הדרת ערבים מהפארק העירוני בעפולה

עת"ם (מרכז) 63926-08-21 הגוס נ' ראש עיריית לוד

עתירה בדרישה לשילוב ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך בלוד

עת"ם (ב"ש) 54529-08-21 אבורביעה נ' רשות מקרקעי ישראל

עתירה בדרישה להורות לרשות מקרקעי ישראל לקנוס חברת בניה שהפלתה ערבים בבאר שבע

עת"ם (ת"א) 7240-08-21 בראון נ' ראש עיריית תל אביב יפו

עתירה בדרישה לשילוב ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך בתל אביב

בג"ץ 5048/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הממשלה

עתירה נגד הסמכת השב"כ לבצע תפקידים נוספים

ת"א (שלום נצרת) 30165-11-20 תיירות ניר דוד גן השלושה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' וקנין

תביעת זכויות יוצרים (SLAPP) נגד מוביל מחאת משחררים את האסי

ת"א (שלום נצרת) 23321-05-21 קיבוץ ניר דוד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' וקנין

תביעת דיבה (SLAPP) נגד מוביל מחאת משחררים את האסי

דנ"א 6364/20 שר הביטחון נ' סאלחה

דיון נוסף בעניין מצפה כרמים – תחולת תקנת השוק במקרקעין פרטיים שהוקמו עליהן התנחלויות (בקשה להצטרף לדיון כידיד בית המשפט)

עת"ם (י-ם) 44961-06-21 פלוני נ' עיריית ירושלים

עתירה נגד קנסות בגין שלטי מחאה בירושלים

עת"ם (ב"ש) 27177-06-21 אבו עפאש נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום

עתירה נגד ההחלטה לא לאפשר ערר על תכנית המתאר לוואדי אלנעם

דנג"ץ 2698/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עתירה לדיון נוסף בעניין מדיניות ההזדהות של המשטרה

בג"ץ 1373/21 בדראן נ' שירות התעסוקה

עתירה בעניין הנגשה לערבית של שירותי שירות התעסוקה

בג"ץ 754/21 קו לעובד נ' המוסד לביטוח לאומי

תשלום גמלאות בעין לעובדים פלסטינים שנפגעו בעבודה

בג"ץ 641/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עתירה נגד שימוש בטכנולוגיית עין הנץ 

עת"ם (י-ם) 31978-01-21 היא"ס ישראל נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

עתירה נגד סירוב לבחון בקשות הומניטריות של מבקשי מקלט ומי שאין להם מסמכי נסיעה

ערר (י-ם) 1081-21  פלוני נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

ערר להשבת תושבות ארעית למחוסר אזרחות 

ת"א 57183-08-20 והליכים נוספים

תביעות לשון הרע של שוטרים נגד אזרחים בגין התבטאויות ברשת (האגודה במעמד של ידיד בית המשפט) 

בג"ץ 8732/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'  משטרת ישראל

עתירה נגד הצפיפות במחסום 300 בין בית לחם לירושלים

בג"ץ 6272/20 קו לעובד נ' ממשלת ישראל

עתירה נגד מדיניות ההעסקה והכבילה של עובדים פלסטינים בישראל 

בג"ץ 1291/20 קסוואני נ' שירות התעסוקה

עתירה למתן שירותים בערבית לדורשי עבודה בירושלים המזרחית

בג"ץ 6942/19 צ'באנו נ' שר הפנים

עתירה נגד הסדר ניכוי כספי הפיקדון של מהגרי עבודה

בג"ץ 4988/19 פלונית נ' הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

עתירה למנוע ניתוקי חשמל לבעלי חוב עניים

בג"ץ  1406/19 פלוני נ' הכנסת

עתירה נגד התיקון לחוק שמחריג אסירים ביטחוניים מהרחבת השחרור המינהלי

בג"ץ 8451/18 האקדח  על  שולחן המטבח – אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה נ' השר לביטחון פנים

עתירה נגד הרחבת הקריטריונים לרישיונות נשק 

בג"ץ 3163/18 סלמאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה

לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירותים בכל לשכות רשות האוכלוסין 

עע"ם 8277/17 זיוד נ' שר הפנים
ערעור נגד קבלת העתירה של שר הפנים לשלול אזרחות ממי שהורשע במעשה טרור

בג"ץ 2235/14 סנדוקה נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב
אספקת מים בשכונות שמעבר לחומה בירושלים המזרחית

 

בג"ץ 413/13 אבו עראם נ' שר הביטחון
פינוי תושבי כפרים באזור "מסאפר יטא" ("שטח אש 918") בדרום הר חברון

התדיינויות האגודה – הליכים תלויים ועומדים