דרישה של שוטר מאדם להזדהות ללא סיבה - פסולה!

דו"ח ועדת פלמור שעסק בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה חשף את הפרופיילינג החמור של שוטרים שפונים ללאשום סיבה לאתיופים ומבקשים מהם שוב ושוב להציג תעודה מזהה. הועדה קבעה שהמשטרה חייבת לגבש נוהל שיגביל את השימוש בסמכות הזאת של שוטרים ויוודא שקיימת הצדקה עניינית וקונקרטית לדרישת ההזדהות בכל אירוע. למרות שחלפו למעלה משנתיים, הנוהל עדיין לא פורסם. בינתיים שוטרים ממשיכים לדרושת מאנשים להזדהות ללא כל סיבה ועל בסיס פרופיילינג אתני וגזעי.

עמדת האגודה לזכויות האזרח היא שלשוטרים אין סמכות בחוק לדרוש תעודת זהות מכל אדם ללא חשד, וכי לא צריכה להיות להם סמכות כזו, משום שהדבר פוגע באינטרס הציבורי לשמור על חברה חופשית, שבה המשטרה אינה רשאית לפגוע בפרטיות האזרח ללא הצדקה ספציפית המעוגנת בדין.

לטעמנו, דרישת הזדהות מאדם, במיוחד כשהדבר נעשה לעיני כל, משקפת פגיעה משמעותית בזכות לפרטיות ולחופש תנועה, ונוסף על כך מסמנת אדם כחשוד ופוגעת בשמו הטוב. מתן היתר להפעלת סמכות זו ללא כל מגבלה פותחת פתח מסוכן להפעלתה על בסיס פרופיילינג, כפי שאכן התברר בדוח פלמור.

משכך, ראוי כי הנוהל המתגבש יקבע באופן ברור שאין להפעיל סמכות זו ללא עילה מפורשת בדין, וכי הפעלת הסמכות תחייב את השוטר למלא דו"ח, בדומה לסמכויות אחרות.

פניית האגודה לזכויות האזרח למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), 29.11.2017

פניית האגודה לזכויות האזרח, אגודת יוצאי אתיופיה, הקליניקה לרב תרבותיות באוניברסיטה העברית והוועד נגד עינויים, 5.12.2018