top of page

זה לא מי - זה מה: בוחרים סדר יום לממשלה הבאה


זה לא מי - זה מה: בוחרים סדר יום לממשלה הבאה

לקראת הבחירות לכנסת ה-20 השיקה האגודה לזכויות האזרח קמפיין מקוון, שהזמין את הציבור לקבוע סדר עדיפויות לממשלה הבאה על ידי בחירה של שלושה מתוך עשרה נושאים מוצעים: חיזוק הרפואה הציבורית; קיום בכבוד; צמצום אי השוויון בין המרכז לפריפריה; מאבק באפליה; הגדלת תקציבים והקטנת פערים בחינוך; הבטחת זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים; מאבק בגזענות ובהסתה כלפי הציבור הערבי; הגדלת מלאי הדירות לדיור בר השגה ובדיור הציבורי; הפסקת כליאת מבקשי המקלט; הבטחת זכויות עובדים והפסקת ניצול עובדי הקבלן.

תוצאות הסקר:

קיום בכבוד - 53%, חיזוק הרפואה הציבורית - 40%, מערכת החינוך - 34%, מאבק באפליה נגד נשים, ערבים, אתיופים ורוסים - 33%, מאבק בגזענות ובהסתה כלפי המיעוט הערבי - 31%, זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים - 26%, זכויות עובדים - 22%, דיור - 20%, צמצום אי השוויון בין המרכז לפריפריה - 18%, הפסקת כליאת מבקשי מקלט - 16%

Commenti


bottom of page