top of page

אפליית נשים בתקציבים לקבוצות ספורט

ביום 18.2.2019 הגשנו לבית המשפט לעניינים מנהלים בבאר שבע בקשה להצטרף כידידת בית המשפט לעתירה שהגישה אלופת המדינה בכדורגל נשים, הפועל באר שבע, נגד ההפליה בתקציבים שהקבוצה סובלת ממנה ביחס לקבוצת הגברים.

בבקשה ציינו כי בישראל נשים נהנות מרבע מכלל התמיכה הממשלתית השנתית באיגודי ספורט לבוגרים, ומכשישית בלבד מכלל התמיכה הממשלתית בפעילות ספורט לנוער. תקציבה של קבוצת הגברים של הפועל באר שבע גברים גדול פי יותר מ-30 מזה של קבוצת הנשים, והתמיכה בקבוצות הנשים ירדה מאז שנת 2009 בכמעט 200 אחוזים.

עיסוק בספורט קבוצתי תחרותי הוכח כיעיל במיוחד לחיזוק הביטחון העצמי וכישורי המנהיגות וההסתגלות החברתית, אלא שילדות ונערות זוכות להזדמנויות ולעידוד מועטים יחסית. שיטות התקצוב הנוהגות כיום מיטיבות עם ענפי הספורט הגבריים ועם אגודות הספורט הגבריות הוותיקות, באמצעות מתן משקל רב לקריטריונים המבוססים על פופולריות, דוגמת "רייטינג", "אהדת הציבור", "היקף חשיפת המותג" וכו'. מעבר לתקצוב העירוני, קבוצות הגברים נהנים מתמריצים רבים נוספים: מתן חסויות, תגמול על חשיפה תקשורתית ושיווק מוצרים. התקצוב הקיים לא רק שאינו מיטיב עם ענף הנשים, אלא במקרה הטוב מקבע את האפליה, ובמקרה הרע אף מגדיל את הפערים. נשים גם אינן זוכות לייצוג הולם בקרב מקבלי ההחלטות ומובילי המדיניות בספורט, ומהוות רק 32% מחברי ההנהלה באיגודי והתאחדויות הספורט בישראל.

עמדת האגודה לזכויות האזרח היא שיש לשנות את הגישה כלפי הגופים המתקצבים - לא ניתן להסתפק בהעדר כוונה להפלות או אפילו בחוסר פניות ו"עיוורון למגדר". על הרשויות המקומיות והגופים המתקצבים להוכיח כי הם פועלים באופן אקטיבי לתיקון העוול וההטיה בהקצאת משאבים לנשים ולפעול להעדפה מתקנת.

בפסק הדין, שניתן ב-5.9.2019, אימץ בית המשפט המחוזי את עמדת האגודה, לפיה תבחיני התקצוב הנהוגים כיום פוגעים בקבוצות הנשים, והורה לעירייה להגדיל את התמיכה בקבוצות כדורגל הנשים בעיר. בית המשפט קבע כי חובתה של רשות מקומית לנהוג בשוויון חלה גם לעניין תמיכה בקבוצות ספורט.

עת"מ 23013-10-18 העמותה לקידום כדורגל נשים בבאר שבע נ' עיריית באר שבע

עו"ד: שרון אברהם-ויס

פסק הדין, 5.9.2019

פוסטים קשורים:

קישורים:

הבקשה נכתבה בסיוע המתמחה רעות שאער

Comments


bottom of page