top of page

השב"כ חייב לשמור על זכויות נחקרים - יהודים ולא יהודים

נושא מניעת מפגש עם עורכי דין ושיטות החקירה של השב"כ עלו לאחרונה לכותרות בעקבות מעצרם של הנערים החשודים ברצח עאישה א-ראבי.

אנו, ארגוני זכויות האדם החתומים מטה, נתקלים פעמים רבות בתלונות בנוגע להתנהלות חוקרי שב"כ, בפגיעה בזכויות נחקרים, בשימוש בשיטות חקירה פסולות ואפילו בעינויים. ניסיון העבר מחייב בדיקה יסודית של הטענות על ידי גורמים מוסמכים ובלתי תלויים.

אנו קוראים לציבור הרחב, מכל קשת הדעות והמחנות, לנקוט עמדה עקבית נגד שיטות חקירה פסולות, ללא קשר לדת, גזע, מין או לאום של הנחקרים.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל

במקום-מתכננים למען זכויות תכנון

גישה

האגודה לזכויות האזרח בישראל

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם

רופאים לזכויות אדם

שומרי משפט-רבנים למען זכויות האדם

תורת צדק

Comentarios


bottom of page