top of page

על התמדה ונחישות: הישג במאבק באפליה בדיור


אילוסטרציה - בית המשפט העליון

חברות וחברים יקרים,

מה היתרון של האגודה כארגון ותיק עם מסורת משפטית, אסטרטגיה ברורה להגנה על זכויות אדם ויכולת התמדה? הנה דוגמה מתחום הדיור, שבו אני ממשיך בשנים האחרונות במסורת ארוכה של פעילות.

ב-1995 הגישה האגודה עתירה לבג"ץ בשם משפחת קעדאן, נגד סירובן של הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית של היישוב הקהילתי קציר לקבל ערבים ליישוב. אחת הטענות שלנו הייתה שהמדינה לא משתחררת מחובתה לשווק קרקעות באופן שוויוני כשהיא מעבירה את המקרקעין לצד שלישי שהוא גורם פרטי (הסוכנות והאגודה השיתופית). ואכן, בג"ץ קבע כי השיווק המפלה אסור, גם אם בפועל המשווק הוא גורם פרטי.

ב-2009 הגשנו עתירה נגד מינהל מקרקעי ישראל בדרישה לפסול את זכייתה של חברה במכרז בנייה ביפו, לאחר שהיא החליטה לשווק את הדירות ליהודים דתיים בלבד. טענו שוב שהמדינה אינה משתחררת מחובתה לשווק קרקעות ציבוריות באופן שוויוני, גם אם בפועל השיווק מתבצע על ידי חברה פרטית. בית המשפט המחוזי דחה את עתירתנו, אך לא ויתרנו וערערנו לעליון. בשלב זה המדינה שינתה את עמדתה, והחלה לכלול במכרזי בנייה תנאי מפורש האוסר הפליה בשיווק הדירות. בית המשפט העליון צידד בעמדה זו, אך בהערת אגב.

הגענו לשנת 2019 – ובית המשפט העליון דן בערעור שהגישה חברה קבלנית שהפלתה ערבים בפרויקט שהקימה בקרקע ציבורית שבה זכתה. החברה טענה כי החוק אינו אוסר עליה להפלות. הגשנו בקשה להצטרף לתיק. בשבוע שעבר קיבל בית המשפט העליון את עמדתנו ופסק באופן חד וברור שחברה קבלנית שזכתה במכרז בנייה על קרקעות מדינה חייבת לשווק את הדירות באופן שוויוני, ואם לא תעשה זאת היא חשופה לתביעה.

מדוע אני מספר זאת? כי ההתמדה, הנחישות והיכולת להוות מוקד ידע ועשייה לאורך שנים משתלמות, וחשובות לפיתוח הדין באופן ששומר על זכויות האדם. בפסק הדין הנוכחי לא הוכרעה מחלוקת אחרת – האם חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, שהאגודה יזמה בשנת 2000, חל על חברות בנייה המוכרות דירות, כפי שלעמדתנו יש לפרש את החוק. אנו נמשיך להגן על הזכות לשוויון בדיור, ואני משוכנע שבסוף, גם אם זה ייקח עוד עשור, עמדתנו תתקבל.

עדכון: הישג במאבק בהדרת בוחרים ערבים מהקלפיות לפני שלושה שבועות דיווחנו כאן על עמדתנו נגד כוונת מפלגת הליכוד להציף את הקלפיות ביישובים הערביים במשקיפים מטעמה המצוידים במצלמות. טענו שזהו צעד סלקטיבי שכולו תיוג פסול וניסיון להדיר את המצביעים הערבים ולהטיל עליהם מורא. השבוע קיבל יו"ר ועדת הבחירות את עמדתנו ועמדת שותפינו למאבק, וקבע שאסור למשקיפים מטעם המפלגות לצלם את מתחם הקלפי או להקליט את המתרחש בו. השופט חנן מלצר הסכים איתנו שמדובר בנושא המחייב חקיקה ראשית, שתבטיח שהכנסת מצלמות תיעשה באופן שוויוני ואחיד, ובלי לגרום להדרה של מצביעים. לצד זאת התיר השופט רק לנציגים ניטרליים מטעם ועדת הבחירות לצלם את המתרחש במקרים שמתעורר חשד לפגיעה בטוהר הבחירות וכן בשלב ספירת הקולות. אנו מברכים על ההחלטה החשובה.

עו"ד גיל גן-מור

שלכם,


עו"ד גיל גן-מור מנהל היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page