top of page

כל מה שרציתם לדעת על אקדח הטייזר


אילוסטרציה

מהו הטייזר?

טייזר הוא אקדח שגורם לפריקה של מטען חשמלי. הוא גורם לכאב נורא ולאיבוד שליטה בשרירים.

האם הטייזר מסוכן?

מחקרים שבוצעו בעולם זיהו קשר בין השימוש בטייזר לבין מקרי מוות. מאז שהתחיל השימוש בטייזר בארה"ב בתחילת שנות ה-2000 מתו כ-1,000 איש אחרי שנורו בטייזר. גם בישראל אירעו מספר מקרים כאלה. כך, לדוגמה, בספטמבר 2019 נורה תושב אשדוד בן 43 בטייזר במהלך מעצרו ומת; באפריל 2018 מת גבר בשנות ה-30 לחייו לאחר שנורה בטייזר; ביוני 2013 נורה אדם מעורער בנפשו 7 פעמים בטייזר ומת לאחר מכן. מעבר לסיכון הפיזי, יש לפגיעה בטייזר גם השפעות נפשיות דרמטיות.

אם כן, הטייזר הוא מכשיר מסוכן שעשוי להיות קטלני. הבעיה היא שהמשטרה מתייחסת אליו כאל מכשיר שהסיכון בו הוא נמוך.

מהו היקף השימוש בטייזר בישראל?

בשעה שברחבי העולם השימוש בטייזר הופך למרוסן יותר, נתוני המשטרה מראים כי בישראל מספר האירועים שבהם נעשה שימוש בטייזר כמעט הכפיל את עצמו מ-2015 ל-2017. ב-2018 נראה כי חלה ירידה. בארבע השנים שבין 2015 ל-2018 מספר המכשירים הנמצאים בשימוש עלה בערך פי 2.5, מכ-400 למעל 900, וגם מספר השוטרים המוסמכים להשתמש בטייזר עלה.

מתי מותר לשוטר להשתמש בטייזר, ומה קורה בשטח?

הנוהל המשטרתי מתיר לשוטר להפעיל את הטייזר ב-3 מצבים: לצורך הגנה עצמית, כסמכות נלווית לביצוע מעצר וכאמצעי לריסון עצורים. מדובר בהגדרות רחבות ביותר, שמאפשרות שימוש בטייזר גם כלפי עצור שאינו מהווה סכנה מידית – למשל עצור שעשוי לגרום לנזק לרכוש.

נתוני המשטרה מראים כי במרבית המקרים (יותר מ-60%) הטייזר נשלף לצורך ביצוע מעצר. מקרי ההגנה העצמית הם מועטים ביותר, ועומדים על 15% בלבד. בחודשים האחרונים נחשפנו לאירועים שבהם הטייזר נשלף נגד אנשים שלא היוו כל סכנה לשוטרים או לאדם אחר. לעתים המשטרה משתמשת בטייזר ככלי שמקל עליה לבצע מעצר – זהו שימוש מוגזם ולא ראוי בנשק הזה.

מה קורה בעולם?

נהלי השימוש ברוב המדינות שבחנו מתירים שימוש בטייזר רק במקרה של סכנה מיידית לפגיעה פיסית בשוטר או באדם אחר. מאז 2016 בתי משפט במדינות שונות בארה"ב קבעו שוב ושוב שהתנגדות פיסית למעצר אינה עילה לשימוש בטייזר, אלא רק איום ממשי לפגיעה פיסית.

ומה עם פיקוח על השימוש בטייזר ובדיקה של אירועים חריגים ושל תלונות?

בעקבות הביקורת על המשטרה גם מצד מבקר המדינה וגם בדוח ועדת פלמור שעסקה בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, התחייבה המשטרה לשפר את מנגנוני הדיווח והפיקוח על השימוש בטייזר. המשטרה אמורה היתה לתחקר כל אירוע חריג של שימוש בטייזר כמו לדוגמה אירוע שבעקבותיו אדם פונה לבית חולים. בפועל זה לא קורה, ובתגובה לפנייה ששלחנו למשטרה אמרו לנו לפנות למח"ש.

נתונים שקיבלנו ממח"ש מצביעים על אזלת יד בטיפול בתלונות על שימוש בטייזר. מדי שנה מוגשות למח"ש עשרות תלונות כאלה, אך מעל ל-90% מהתיקים כלל לא נחקרים. מאז 2014 רק שני שוטרים הועמדו לדין פלילי בעקבות תלונות אלה.

קישורים:

"מחושמלים" – סדרת התחקירים של אלמז מנגיסטו, עם עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח: פרק א', 24.11.2019 פרק ב', 25.11.2019 פרק ג', 26.11.2019

Comentarios


bottom of page