top of page

העדפת תושבי המקום בכניסה לפארק עירוני


פארק עפולה

האגודה לזכויות האזרח הגישה ב-26.12.2019 בקשה להצטרף כידיד בית המשפט לתובענה ייצוגית העוסקת בהחלטה של עיריית עפולה בקיץ האחרון לסגור את הפארק העירוני לתושבי המקום בלבד. בעקבות עתירה של ארכון עדאלה והתערבות של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, העירייה חזרה בה מהחלטתה ופתחה את הפארק לכולם. את התובענה הגיש אדם שהגיע לפארק ונדחה, באמצעות עו"ד יאמן מסאלחה.

עמדתנו, שתקציר שלה מופיע בבקשת ההצטרפות, מתייחסת לשלושה עניינים: הפרשנות הנכונה של האיסור על הפליה מחמת מקום מגורים בחוק איסור הפליה, ותחולתו ביחס לסגירת פארק עירוני; הנסיבות שבהן יש להעביר את נטל ההוכחה כאשר השימוש בקריטריון תושב המקום מעורר חשד להפליה על בסיס לאום; והחשיבות באישור תובענות ייצוגיות נגד רשות מקומית שהפלתה, גם אם היא חדלה ממדיניותה המפלה עקב הליכים משפטיים.

ב-23.5.2021 דחה בית המשפט את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בשל כך שהאפליה הנטענת הופסקה לאחר כמה ימים (בשל עתירה מינהלית שהגיש ארגון עדאלה) והנזק שנגרם נמוך, ובשל כך אין טעם בהמשך ההליך.


ת"צ 32648-07-19 מסאלחה נ' עיריית עפולה

בקשה להצטרף כידיד בית המשפט. עו"ד: גיל גן-מור


פסק הדין, 23.5.2021

Comments


bottom of page