חופש הביטוי בימי קורונה: האם מותר להשתתף בהפגנות?


האם מותר לארגן הפגנה או להשתתף בהתקהלות?


כן ולא.


לפי תקנות לשעת חירום מיום 21.3.2020 מותר לצאת מהבית רק למטרות שפורטו בתקנות, ובהן להפגנה.


ואולם, משרד הבריאות פירסם צו האוסר על התקהלויות של מעל 10 אנשים, ולכן בפועל הוא מגביל את האפשרות לקיים הפגנות. אם ההפגנה מפירה את איסור ההתקהלות, והמשטרה מוסמכת לאכוף את האיסור. בנוסף, על המפגינים לשמור על מרחק שני מטרים איש מרעהו.


לפי תקנות שעת חירום מיום 15.3.2020, שוטר מוסמך לפזר התקהלות שאינה מותרת על פי הנחיות הצו של משרד הבריאות, וכן להפעיל כוח סביר לשם כך. סירוב להוראת מהווה עבירה פלילית שדינה 6 חודשי מאסר, והשוטר מוסמך להטיל קנס מינהלי בגובה של 5,000 ₪.


מדובר בפגיעה קשה ביותר בזכות בחופש ביטוי. לצד זאת, למשטרה אסור למנוע הפגנות שמתנהלות בלי להפר את ההוראות של משרד הבריאות, למשל הפגנה שנעשית באמצעות נסיעה ברכב, הפגנה מהמרפסות של הבניין, הפגנה שנערכת בקבוצות של עד עשרה וכדומה.


במקרה של פגיעה בחופש המחאה אפשר לרכזת פרויקט דוקורייטס באגודה לזכויות האזרח 052-8606023.לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו