top of page

חוזרים לעבודה - ומה עם ההורים?


אילוסטרציה
© Industryviews - Dreamstime.com

בעקבות החלטות הממשלה האחרונות ומתן האפשרות לחזרה לפעילות בשוק העבודה, הורים רבים נקלעים עכשיו למצב מורכב: מצד אחד הם נדרשים לשוב לעבודתם הסדירה, אך מצד שני מסגרות החינוך טרם חזרו למתכונת רגילה. מצב זה יהווה בעיה להורים רבים, במיוחד הורים לילדים קטנים, אמהות חד הוריות, וקבוצות עובדים מוחלשות המשתכרות שכר נמוך. כל אלה עומדים עכשיו בפני בחירה בלתי אפשרית – לסרב לדרישת המעסיק או להתפטר ולאבד את מקום עבודתם ואת זכויותיהם, או להשאיר את ילדיהם הצעירים ללא מסגרת והשגחה מתאימה.

פנינו היום (3.5.2020) בשיתוף ארגון איתך-מעכי למשרד העבודה והרווחה בדרישה להסדיר תנאי עבודה מתחשבים ולהגן על זכויות הורים עובדים. בפנייה דורשות רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה לזכויות האזרח, ועו"ד מהא שחאדה-סויטאת מאיתך-מעכי, בין היתר:


  • לספק לעובדות ולעובדים שילדיהם לא הוחזרו לשגרת לימודים מלאה הגנה מפני פיטורים או פגיעה בזכויותיהם לאור היעדרות ללא הסכמת המעסיק;

  • לאפשר לעובדות/ים שילדיהם לא הוחזרו ללימודים ושהעסקתם הסתיימה לקבל דמי אבטלה כמי ששוהים בחל"ת;

  • להכיר בהתפטרות לשם טיפול בילדים (עד גיל 14) בתקופת המשבר כהתפטרות מוצדקת (התפטרות בדין מפוטר) לצורך זכאות לפיצויי פיטורין ולדמי אבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום.

  • להנחות מעסיקים לאפשר להורים עבודה מהבית בעבודות שמאפשרות זאת, וגמישות בשעות העבודה.
Comments


bottom of page