top of page

לא ניתן לגנוב לנו את הדמוקרטיה

חברות וחברים יקרים,


באישון לילה אישרה השבוע הממשלה פה אחד תקנות שעת חירום, שמעניקות לשב"כ ולמשטרה סמכויות מפליגות לאסוף מידע, להפעיל אמצעים טכנולוגיים ולבצע מעקבים בהיקפים חסרי תקדים על אזרחים. הממשלה אישרה את התקנות במשאל טלפוני, עקפה את הדרישה לאשר את ההסדר בכנסת, ועקפה גם את החוק – שלא מסמיך את השב"כ לפעול בתחום אזרחי.


אם לא די בכך, שר המשפטים נטל לעצמו את הסמכות להכריז על מצב חירום במערכת המשפט, ולמעשה שיתק כמעט לחלוטין את פעילותה.


בחסות המאבק בהתפשטות הקורונה הממשלה פועלת באופן אנטי דמוקרטי, כאילו אין צעד שהוא מרחיק לכת מדי במאבק במגיפה. הגשנו היום שתי עתירות דחופות לבג"ץ נגד הצעדים החמורים והמסוכנים האלה.


אין ספק שהמאבק בהתפשטות הנגיף הוא מוצדק. מתחילת המשבר אנחנו עוקבים בדאגה אחר שורה של צעדים דרמטיים. אבל הסמכויות שניתנו לשב"כ ולמשטרה למעקב אחר אזרחים הן דרקוניות וקיצוניות, ופגיעתם של האמצעים שיופעלו בזכויות האדם גדולה בהרבה מתועלתם, בפרט לאחר שכבר הוטלו מגבלות תנועה גורפות על הציבור. צעד דומה לא ננקט על ידי אף ממשלה דמוקרטית. מעבר למהלך עצמו חשוב לשים לב איך הוא נעשה – כשהממשלה פשוט רומסת את הכנסת ומתחמקת מפיקוח פרלמנטרי.


גם במסגרת המאבק החשוב בקורונה, רשויות השלטון חייבות לפעול כדין ובשיקול דעת. שרים לא יכולים ליטול לעצמם סמכויות שאין להם, ולקבוע הסדרים קיצוניים שגורמים לפגיעה קשה בזכויות האדם ובהפרדת הרשויות, ושספק גדול אם היו עוברים בחקיקה. מערכת משפט עצמאית חיונית להגנה על זכויות אדם. הסמכות להכריז על מצב חירום במערכת המשפט, שעלולה לשתק אותה כליל, חייבת להתקבל בחקיקה ולכלול מערכת של איזונים ובלמים, הגבלות והצבת גבולות, כדי למנוע ניצול לרעה של הכוח המסור לשר.


גם בעת משבר - ואולי במיוחד בעת משבר - חשוב להציב לממשלה גבולות. הדמוקרטיה נמדדת בדיוק באותם מצבים שבהם הציבור מפוחד, חשוף יום וליל לתרחישי אימה ורק מחכה עד יעבור זעם. דווקא ברגעים אלה יש לפעול בשיקול דעת ובקור רוח, לא לקבל החלטות דרקוניות וקיצוניות, ולא להרגיל את הציבור לאמצעים לא דמוקרטיים, שעלולים להישאר איתנו גם אחרי שמשבר הקורונה יחלוף.


בימים אלה אנחנו באגודה לזכויות האזרח עומדים על משמר זכויות האדם והדמוקרטיה ביתר שאת, לצד מתן מידע וסיוע לקבוצות הנפגעות מהמשבר. נמשיך להגן על הזכויות של כולנו בבית המשפט, מול היועץ המשפטי לממשלה ובכל מקום שנוכל. עזרו לנו להמשיך ולהיות חזקים – ביחד לא ניתן לממשלה לגנוב לנו את הדמוקרטיה.


שלכם,


עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי

עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות
Comments


bottom of page