top of page

החזרה חמה של אזרחים סודנים ללבנון


אילוסטרציה
© Maxironwas - Dreamstime.com

ב-3.5.2020 פורסם שחמישה אזרחים סודנים שחצו את הגבול בין לבנון לבין ישראל הוחזרו על ידי הצבא ב"החזרה חמה" ללבנון. על פי המשפט הבינלאומי אין להחזיר אדם למקום שבו יש חשש שיירדף או יהיה חשוף לעינויים, ואף לא למקום שעלול להעביר אותו למקום שם יפגע.

בעשור הקודם נאבקנו נגד הפרקטיקה האסורה והמסוכנת הזו שעה שהוחלה על הנכנסים דרך גבול מצרים, ואף עתרנו לבג"ץ. המדינה הציגה בפני בית המשפט נוהל והתחייבה לשורה של קריטריונים שיש לעמוד בהם. בפועל הפרקטיקה צומצמה, ובכל מקרה שגילינו לאחר מכן התחייבו בפנינו שמדובר בכשל נקודתי.

בעקבות ה"החזרה החמה" ללבנון פנו היום (13.5.2020) המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, אס"ף והיא"ס, אל היועץ המשפטי לממשלה ואל הצבא. הארגונים ביקשו שהמדינה תצהיר כי תחדל באופן מיידי מהחזרות מסוג זה, ומכאן ולהבא תתנהל בהתאם לדין הבינלאומי ולהתחייבויותיה בפני בג"ץ, לרבות העברת האדם ליחידת הטיפול במבקשי מקלט לצורך הגשת בקשה למקלט.コメント


bottom of page