לתת סיוע משפטי בהליכי הסדרת מעמד של בני זוג פלסטינים


© Monkey Business Images - Dreamstime.com

חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 מעגן את הזכות לסיוע משפטי במימון המדינה בעניינים מסוימים, למי שידם אינה משגת לשאת בעלויות הייצוג המשפטי. בין היתר ניתן סיוע משפטי בתביעות שעניינן איחוד משפחות והסדרת מעמדם של בני זוג וילדים של אזרחים ישראלים על פי חוק האזרחות, תשי"ב-1952. אולם מזה שנים מסרב האגף לסיוע משפטי להעניק ייעוץ וייצוג משפטי בהליכים כאלה כאשר בן/בת הזוג או הילדים שעבורם נדרש המעמד הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. לטענת האגף לסיוע משפטי, עניינה של קבוצה זו מוסדר בהוראות חוק אחר (חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003), שאינו מופיע בתקנות המסדירות את הזכאות לסיוע משפטי.


ב-16.6.2020 פנינו לשר המשפטים ולממלא מקום ראש הסיוע המשפטי, ודרשנו לתקן מצב מפלה ובלתי חוקי זה. בפנייה ציינה עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי באגודה לזכויות האזרח, כי במצב שנוצר קבוצה משמעותית, שברובה המוחלט מורכבת מערבים אזרחי ואזרחיות המדינה ובני/ות זוגם הפלסטינים, נאלצת להתמודד לבדה מול רשויות המדינה בהגנה על זכויותיה החוקתיות לשוויון ולחיי משפחה, ללא כל תמיכה מלשכות הסיוע המשפטי. עוד נטען בפנייה כי עמדתו של האגף לסיוע המשפטי מוטעית, ומנוגדת לתכליתו של חוק הסיוע המשפטי.

פניית האגודה לזכויות האזרח לשר המשפטים ולממלא מקום ראש הסיוע המשפטי, 16.6.2020

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו