top of page

מתכוננים לגל השני


מליאת הכנסת
© Palinchak - Dreamstime.com

חברות וחברים יקרים,


משבר הקורונה רחוק מלהסתיים, ואנחנו באגודה נערכים להתמודד עם הגל השני: גל שני של צמצום המרחב הדמוקרטי, של הפקרת הציבור מבחינה חברתית-כלכלית ושל אפליית הציבור הערבי.


ראש הממשלה כבר מקדם בגלוי את חידוש הפעלת השב"כ למעקבים אחרי כולנו, ו"חוק הקורונה" שנדון בכנסת בימים אלה פוגע בסמכותה של הכנסת ובעקרון הפרדת הרשויות ומאפשר לממשלה, לעיתים אף לראש הממשלה לבדו, לקבוע הסדרים ראשוניים ולפגוע בזכויות אדם. בדמוקרטיות שסבלו מתחלואה קשה משלנו לא השתמשו בשירות הביטחון החשאי ובחרו בפתרונות הרבה פחות פוגעניים, ולא ערערו את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה בחסות מצב החירום.


במהלך החודשים האחרונים שמענו על ראשות וראשי מדינות – גם כאלה עם מדיניות חברתית-כלכלית שמרנית - העומדים מול התושבות והתושבים המודאגים ומציגים תוכנית שתתן להם ביטחון כלכלי אלמנטרי בימי הקורונה. ואצלנו? מאות אלפים שנותרו ללא יכולת להתקיים בכבוד ולפרנס את משפחותיהם, ללא מענה מספק מהמדינה, ועם חשש גדול מפני העתיד.


לאורך המשבר ראינו גם כיצד החברה הערבית מופלית שוב ושוב מבחינת אופן הטיפול בכל מה שקשור למשבר הקורונה: בבריאות, בתקשורת ובהנגשת המידע, בחינוך ובזכות לקיום בכבוד.


השבוע הגשנו לוועדת חוקה בכנסת את הערותינו ל"חוק הקורונה". אנחנו קוראים לכנסת ולממשלה ללמוד מהניסיון ולא לחזור על אותן טעויות. יש להעביר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות אל הרשות המחוקקת; להנגיש את המידע ואת השירותים לכל קבוצות האוכלוסיה ללא אפליה; ולכרוך כל דבר חקיקה שקובע סמכות להטיל הגבלות וגזירות עם חובה מקבילה לייצר רשת ביטחון כלכלית וחברתית, שתבטיח שאיש לא יופקר לגורלו בתקופה הקשה הזאת.

עו"ד שרון אברהם-ויס

שלכם, 

שרון


שרון אברהם-ויס, עו"ד

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרחComments


bottom of page