top of page

שקופים – גם באפליקציית ההתרעות של פיקוד העורף


אילוסטרציה
© Rafael Ben Ari | Dreamstime.com

ב-17.6.2020 פנינו פעם נוספת לפיקוד העורף בדרישה להוסיף את שמות הכפרים הערבים הבדווים הלא מוכרים בנגב למאגר היישובים באפליקציית ההתרעות של פיקוד העורף. האפליקציה משמשת לשם שליחת התרעות בזמן אמת על ירי טילים ורקטות על פי שם הישוב. מכיוון שהיא אינה כוללת במסגרת רשימת היישובים את הכפרים הלא מוכרים, 35 במספר, היא אינה מאפשרת לתושביהם להירשם ולהשתמש בשירות החיוני אותו היא מספקת. מצב זה פוגע פגיעה קשה בזכויותיהם הבסיסיות לחיים, לשלמות הגוף ולשוויון.


בפנייה מדגישה עו"ד סנא אבן ברי כי בכפרים הלא מוכרים אין כלל אמצעי מיגון כמו מקלטים ציבוריים קבועים או מרחבים מוגנים מוסדרים, על אף שהם נמצאים בטווח הירי של טילים. בהתחשב בהיקף הסכנה הנשקפת לחייהם של התושבים, קיימת חשיבות מיוחדת לאספקת התרעות בזמן אמת על ירי טילים עבור התושבים בכפרים הלא מוכרים.

Σχόλια


bottom of page