top of page

התנהלות המשטרה בשייח ג'ראח


צילום: ארז חרודי


ב-13.4.2021 פנינו ליועצת המשפטית של המשטרה בדרישה לחקור את ההתנהלות האלימה והמסוכנת של שוטרי יס''מ בהפגנה השבועית בשייח' ג'ראח ב-9.4.2021. בעקבות האלימות המשטרתית – בין היתר כיתור של המפגינים.ות, תקיפת מפגינים.ות ושימוש ברימוני הלם בניגוד לנהלים – דרשנו לחקור את האירוע בכללותו – את השימוש המופרז בכוח ואלימות ובאמצעים לפיזור הפגנות ללא כל צורך. בנוסף דרשנו לתדרך את הכוחות לאפשר להבא את קיום ההפגנה, שאינה טעונה רישוי המשטרה, ומתקיימת מדי שבוע מזה שנים, ללא כל פגיעה בסדר הציבורי.


את הפנייה כתבו שירה ליבנה – מנהלת היחידה לזכויות האדם בשטחים הכבושים, סיון תהל – רכזת שטח וחופש המחאה ועו"ד רעות שאער – מנהלת פניות הציבור. "נקודת המוצא היא כי זכות המחאה היא זכות יסוד מרכזית במשטר הדמוקרטי", נכתב בפנייה. "ההתנהלות המשטרתית בהפגנה ביום שישי האחרון חרגה מהכללים המנחים שנקבעו בפסיקה, מנהלי המשטרה ומכל אמת מידה של שימוש מידתי בכוח, ומשכך מחייבת חקירה מעמיקה והפקת לקחים מצד משטרת ישראל לקראת מחאות עתידיות".


ב-10.5.2021 פנינו יחד עם עיר עמים למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים בדרישה להסיר את המחסומים שהציבה המשטרה בשייח ג'ראח, ולבטל את הבידוק המשטרתי הסלקטיבי שנאלצים לעבור תושבי השכונה. בפנייה ציינו עו"ד טל חסין וסיון תהל, רכזת שטח וחופש המחאה, כי בזמן שתושבי השכונה אינם יכולים לצאת ולהיכנס בחופשיות וחשים במצור, המשטרה מאפשרת לציבור הדתי יהודי להיכנס באופן חופשי, ללא בידוק או סלקציה, ולהתגרות בתושבים ובפעילים שמגיעים לשכונה להביע הזדהות עם המשפחות שקיבלו צווי פינוי. ב-19.5.2021 פנינו בשנית. המשטרה דחתה את טענותינו.הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדס
Comments


bottom of page