לחקור את התנהלות המשטרה במשמרת מחאה בשייח ג'ראח


צילום: ארז חרודי


ב-13.4.2021 פנינו ליועצת המשפטית של המשטרה בדרישה לחקור את ההתנהלות האלימה והמסוכנת של שוטרי יס''מ בהפגנה השבועית בשייח' ג'ראח ב-9.4.2021. בעקבות האלימות המשטרתית – בין היתר כיתור של המפגינים.ות, תקיפת מפגינים.ות ושימוש ברימוני הלם בניגוד לנהלים – דרשנו לחקור את האירוע בכללותו – את השימוש המופרז בכוח ואלימות ובאמצעים לפיזור הפגנות ללא כל צורך. בנוסף דרשנו לתדרך את הכוחות לאפשר להבא את קיום ההפגנה, שאינה טעונה רישוי המשטרה, ומתקיימת מדי שבוע מזה שנים, ללא כל פגיעה בסדר הציבורי.


את הפנייה כתבו שירה ליבנה – מנהלת היחידה לזכויות האדם בשטחים הכבושים, סיון תהל – רכזת שטח וחופש המחאה ועו"ד רעות שאער – מנהלת פניות הציבור. "נקודת המוצא היא כי זכות המחאה היא זכות יסוד מרכזית במשטר הדמוקרטי", נכתב בפנייה. "ההתנהלות המשטרתית בהפגנה ביום שישי האחרון חרגה מהכללים המנחים שנקבעו בפסיקה, מנהלי המשטרה ומכל אמת מידה של שימוש מידתי בכוח, ומשכך מחייבת חקירה מעמיקה והפקת לקחים מצד משטרת ישראל לקראת מחאות עתידיות".


פניית האגודה לזכויות האזרח, 13.4.2021הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדס